Hoppa till innehåll

Kopplingsarbeten utförs vid Saxby vattenverk 28.9. på kvällen – kan orsaka lågt tryck eller avbrott i vattendistributionen

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid Saxby vattenverk. Kopplingsarbetet är anknutet till nya utvidgningen av anläggningen. Arbetet påbörjas på onsdagen 28.9. kl. 22.00 och beräknas ta cirka 4 timmar. Under arbetet pumpas det inte vatten till nätet från Saxby vattenverk. Detta kan tillfälligt orsaka lågt tryck på områden mellan Finnby – Kerko – Askola, vissa fastigheter kan bli utan vatten helt och hållet under arbetet. Fastigheterna kan förbereda sig på vattenavbrottet genom att ta vatten till vara innan arbetet påbörjas.

Dricksvatten kan också hämtas med egna kanistrar från vattentankar som placeras på Kerko föreningshus gård (Savimäkivägen 4) och Kioski & Kahvila pumppaamos gård (Kerkovägen 92). Även från Borgå vattens gård (Mästarvägen 2) kan vatten också alltid hämtas med egna kanistrar från väggvattenposten.

Efter att kopplingsarbeten blivit klara fortsätter vattenpumpningen från Saxby vattenverk igen, för att säkra utgående vattnets kvalitet kommer man att höja klorhalten i vattnet från det normala. Efter arbetet kan det förekomma kvalitets störningar i vattnet, orsaken till störningarna är då vattnets flödesriktningar ändrats tillfälligt. Borgå vatten påbörjar spolning av huvudledningar efter arbetet. Ifall kvalitets störningar förekommer i fastigheterna ber vi kunderna låta vattnet rinna en stund tills det klarnat.