Siirry sisältöön

Tietoa jätevedestä ja jätevedenkäsittelystä

Jäteveden puhdistus

Porvoon kaupungin jätevedet puhdistetaaan pääosin Hermanninsaaressa. Lisäksi haja-asutusalueilla on yksi jatkuvatoiminen pienpuhdistamo Sannaisissa sekä useita panospuhdistamoita Saariston alueella.

Porvoon edustan merialueen tilaa ja jätevesien mahdollisia vaikutuksia seurataan vuosittain. Viimeisin raportti on luettavissa alla olevan linkin kautta.

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo

  • Porvoon veden pääpuhdistamo, jonne johdetaan keskeisten kaava-alueiden jätevedet.
  • Uusi puhdistamo otettiin käyttöön 2001. Sitä ennen tontilla oli Porvoon maalaiskunnan vanha puhdistamo.
  • Hermanninsaaressa vettä puhdistetaan kaksilinjaisessa biologis-kemiallisessa prosessissa. Ravinteista fosfori saostetaan kemiallisesti ferrosulfaatilla ja typpeä poistetaan biologisessa aktiivilieteprosessissa.
  • Prosessissa syntyvä liete kuivataan lingoilla ja kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Gasum Oy:n laitokselle.
  • Hermanninsaareen tulee vuosittain hieman yli neljä miljoonaa kuutiota jätevettä.
  • Laitoksen ympäristöluvassa määritellyt raja-arvot, jotka lähtevän veden tulee täyttää, ovat taulukossa alla.
  • Puhdistusvaatimusten toteutumista valvotaan virallisilla näytteenotoilla noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Hermanninsaaren ympäristöluvassa (myönnetty 5.2.2015) olevat lupaehdot:

  • BOD7 (ATU) -biologinen hapenkulutus, jäännösarvo <10 milligrammaa/litra (mg/l), poistoteho >95 prosenttia.
  • Kokonaisfosfori, jäännösarvo <0,5 mg/l, poistoteho >93 prosenttia.
  • Kokonaistyppi, jäännösarvo <15 mg/l, poistoteho >70 prosenttia.

Kokonaisfosforin lupaehdot kiristyvät 2017 siten, että jäännösarvo on <0,3 mg/l ja poistoteho >95 prosenttia.

Pienpuhdistamot

Jätevettä puhdistetaan myös Sannaisten pienpuhdistamossa. Puhdistus perustuu biologiseen prosessiin, jossa fosforinpoisto tapahtuu rinnakkaissaostuksella. Saariston puhdistamot toimii panosperiaatteella. Puhdistamoilla syntyvä liete kuljetetaan Hermanninsaareen.