Siirry sisältöön

Porvoon vesi huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesti. Toiminta-alueellaan vesilaitoksella on velvollisuus tarjota kiinteistöille mahdollisuus liittyä verkostoon. Vastaavasti kiinteistöllä on velvollisuus liittyä verkostoon, ellei kiinteistönomistaja erikseen saa vapautusta. Vapautusta voi hakea kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Määräykset pohjautuvat Vesihuoltolakiin 2001/119 § 7-11.

Vahvistettu toiminta-alue

Kaupunginhallitus vahvisti Porvoon veden toiminta-alueen tarkistuksen 9.4.2018. Toiminta-alue käsittää toteutuneet ja suunnitellut kaava-alueet sekä otettu mukaan Porvoon vedelle siirtyneiden Kråkön ja Saariston vesiosuuskuntien toiminta-alueet tarkistettuna.

Porvoon vedellä on verkostoja myös toiminta-alueen ulkopuolella haja-asutusalueilla, joissa liittyminen on vapaaehtoista. Tulevaisuudessa osa näistä alueista tullaan liittämään toiminta-alueeseen, eli liittyminen muuttuu pakolliseksi.

Kartalla näytetään veden ja jäteveden toiminta-alue, tulevat toiminta-alueet sekä taajama-alueen ulkopuoliset toiminta-alueet. Myös Hinthaara Pohjoinen vesi- ja viemäriosuuskunnalla (HiPo) on vahvistettu toiminta-alue mutta alue ei näy Porvoon veden kartalla.