Siirry sisältöön

Ilmastotekojen Porvoon vesi

Vesihuoltotoiminta perustuu siihen että puhdas vesi joka lainataan luonnosta myös palautetaan puhtaana luontoon. Toimintaan vaikuttaa myös lainsäädäntö sekä kaupungin oma strategia.

Porvoon kaupunki haluaa olla ilmastotyön edelläkävijä ja tavoitteenakin on, että vuonna 2030 Porvoo on lähes hiilineutraali kaupunki. Tässä työssä myös Porvoon vesi kantaa oman kortensa kekoon.

Hermanninsaari

Porvoon kaupungin jätevedet puhdistetaan Hermanninsaaressa, joka toimii pääpuhdistamona ja, jonne johdetaan pääosa kaupungin jätevesistä. Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla toimitaan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti mutta puhdistusprosessia pyritään parantamaan ja kehittämään entisestään myös omaehtoisesti. Tehokas puhdistusprosessi täydentyi vuonna 2018 kiekkosuodattimilla, joilla varmistuu hyvä puhdistustulos myös poikkeus- ja häiriöolosuhteissa.

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla otetaan puhdistetusta jätevedestä lämpöä talteen ja lämpö käytetään tilojen lämmitykseen. Puhdistamon katolle on lisäksi asennettu aurinkopaneeleita, joilla tuotetaan sähköä omaan käyttöön. Vuosittain aurinkopaneeleista saadaan energiaa yhteensä noin 30 000 kWh verran.

Puhdistamolla kuluu eniten energiaa puhdistusprosessissa jäteveden ilmastamiseen. Hermanninsaaressa on käytössä ilmastuksen ohjaus, minkä avulla ilmaa syötetään vain puhdistuksen kannalta optimimäärä. Hermanninsaaren ilmastus saneerataan vuosina 2021-2022 niin, että saamme entistä enemmän ja tehokkaammin liuotettua ilmaa puhdistettavaan jäteveteen.

Kuivattu liete kuljetetaan biokaasulaitokselle, jossa se jalostetaan maanparannustuotteiksi sekä uudistuvaksi energiaksi.

Jätevedenpumppaamot

Pumppujen kilpailutuksissa ja hankinnoista huomioidaan aina energiatehokkuus.

Pellingintien ja Kokonniementien pumppaamorakennuksien katoilla on asennettu viherkatot. Viherkatto on pieni teko hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja hulevesien hallintaan kaupunkialueella. Viherkatto on yksi vaihtoehto viivyttää ja tasata virtaamahuippuja hulevesijärjestelmässä.

Vesilaitokset

Saksalan laajennusosa, joka on määrä valmistua vuonna 2024 mennessä on katoille suunniteltu aurinkopaneelijärjestelmä, joka tuottaisi osan laitoksen sähköntarpeesta.

Osaa laitoksistamme lämmitetään ilmalämpöpumppujen avulla.

Autokanta

Porvoon vesi käyttää Porvoon kaupungin tavoin myös kaikissa dieselkäyttöisissä autoissa Nesteen 100 prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettua Neste MY uusiutuvaa dieseliä.