Siirry sisältöön

Hulevedet

Yleisesti hulevesistä vastaa Porvoon kaupunki. Kaupunki ja vesilaitos ovat kuitenkin sopineet alueesta jossa Porvoon vesi huolehtii hulevesiviemäröinnistä. Näitä alueita ovat pääsääntöisesti ne asemakaava-alueet jossa on rakennettu hulevesiverkosto, myös sekaviemäröitävät alueet kuuluvat Porvoon veden hulevesialueeseen. Kun uusia kaava-alueita rakentuu, liitetään ne myös osaksi Porvoon veden hulevesialuetta siltä osin kuin alueelle rakentuu hulevesiverkostoa.

Hulevesialueella kiinteistö on velvoitettu liittymään laitoksen hulevesiverkostoon. Mikäli hulevesialueella sijaitseva kiinteistö ei syystä tai toisesta halua liittyä Porvoon veden hulevesiverkostoon on vapautus haettava Porvoon ympäristönsuojelusta. Ainoastaan Porvoon ympäristönsuojelu voi päätöksellään hyväksyä muita purkupaikkoja kuin laitoksen verkosto. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiverkostoon, katu-alueille taikka naapurikiinteistöille. Kiinteistöillä syntyvistä hulevesistä vastaa aina viime kädessä kiinteistönomistaja itse.

Nykyään pyritään myös mahdollisuuksien mukaan viivyttämään ja imeyttämään osa hulevesistä jo kiinteistöllä. Uusilla kaava-alueilla on usein kaavassa määräys, kuinka kauan hulevesiä on viivytettävä kiinteistöillä ennen kuin ne johdetaan laitoksen hulevesiverkostoon.