Siirry sisältöön

Uudisrakennukset

Ota jo suunnitteluvaiheessa yhteys vesilaitokseen ja selvitä liittymismahdollisuutesi. Porvoon veden toiminta-alueella on liittymisvelvollisuus, haja-asutusalueilla liittyminen on vapaehtoista. Vesilaitokselta saat alustavan liitoskartan suunnittelua varten.

Rakennuslupahaun yhteydessä Porvoon vesi antaa liittämiskohtailmoituksen (lausunto) rakennusvalvonnalle. Siitä käy ilmi:

  • liittymismahdollisuudet
  • liitoskohta verkostoon
  • liittymismaksut

Liittämiskohtailmoituksen saat jättämällä vesilaitokselle kopion rakennuslupahakemuksesta ja sen liitteeksi yhden sarjan rakennuslupapiirustuksia. Porvoon vesi toimittaa liittämiskohtailmoituksen sekä rakennuslupapiirustussarjan rakennusvalvontaan. Jos haet rakennusluvan Lupapiste.fi -palvelun kautta, sinun ei tarvitse lähettää piirustuksia tai hakemusta vesilaitokselle, koska rakennuslupatarkastaja pyytää vesilaitokselta liittämiskohtailmoituksen Lupapisteen kautta.

Ennen kun voit liittyä verkostoon, sinun on allekirjoitettava sopimus vesilaitoksen kanssa. Voit tehdä sen rakennuslupahaun yhteydessä tai myöhemmin. Kun sopimus on allekirjoitettu, voit tilata liitostyöt vesilaitokselta. Vettä ei saa tontille ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Muistathan, että ennen omien tonttirajojen ulkopuolella kaivamista sinun on haettava lupa kaivamiseen ja tonttijohtojen sijoittamiseen maanomistajilta. Porvoon kuntatekniikka myöntää kaivuluvat katualueilla ja antaa lisäohjeita. Porvoon vesi ei tee kaivutöitä.
Sovi liitostöistä ja aikatauluista Porvoon veden työnjohtajan kanssa kaksi viikkoa ennen kuin haluat aloittaa työt.

Uudisrakennukset kaava-alueella

Kaava-alueet ovat Porvoon veden toiminta-alueita, joilla liittyminen on pakollista. Vapautuksen voi myöntää vain Porvoon ympäristönsuojeluviranomainen.

Jos ostit omakotitontin Porvoon kaupungilta, tonttijohdot ovat usein jo tehty tontin rajalle asti. Näistä johdoista Porvoon vesi veloittaa hinnaston mukaisesti tontin oston jälkeen. Kun tarvitset vettä tontille, tilaa tonttijohdon jatkaminen ja vesimittariasennus vesilaitokselta. Työstä veloitetaan hinnaston mukaisesti. Urakoitsijasi tai putkimiehesi tehtävä on jatkaa viemärijohdot tonttikaivoista.

Jos ostit tontin yksityishenkilöltä, sinun on rakennettava tonttijohdot verkostoon asti. Vesilaitos tekee liitostyöt verkostoon ja vesimittariasennuksen. Työ laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Myös kaava-alueen verkosto saattaa olla toteutettu paineviemärinä. Mikäli näin on tarvitaan kiinteistölle paineviemäripumppaamo.

Uudisrakennukset haja-asutusalueilla

Haja-asutusalueilla liittyminen on vapaehtoista. Vesi- ja viemärijohtoja on rakennettu rajoitetusti, joten selvitä liittymismahdollisuutesi jo suunnitteluvaiheessa. Saattaa olla, että alueella ei ole lainkaan vesi- ja viemärijohtoja tai siellä on vain jompikumpi. Porvoossa on osuuskuntia, joihin voi olla mahdollista liittyä.

Jätevesiverkosto on lähes poikkeuksetta rakennettu paineviemärinä. Se edellyttää kiinteistökohtaisen paineviemäripumpun hankkimista.

Tonttijohdot rakennutat aina itse liitoskohtaan asti, joskus saattaa lähempänä kiinteistöäsi olla yksityisiä tonttijohtoja, niin sanottuja ”kimppajohtoja”, joihin on voi olla mahdollista liittyä. Sovi liittymisestä johdon omistajan kanssa. Jotta pääset osakkaaksi yksityiseen johtoon voi johdonomistaja periä sinulta maksun, joka perustuu johdon todellisiin rakennuskustannuksiin.

Jos kiinteistön ja verkoston välillä on yli 100 metriä, voi kiinteistön omistaja hakea putkiavustusta vesilaitokselta. Avustus annetaan materiaalina ja omavastuu on aina 100 metriä yksittäistä johtoa kohti.

Vesilaitos tekee aina liitostyöt verkostoihin ja vesimittariasennuksen, työstä veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Olemassa oleva rakennus

Olemassa oleva rakennus voidaan liittää verkostoon, jos alue kuuluu palvelujen piiriin. Kysy vesilaitokselta liittymismahdollisuuksista.

Täytä liittymishakemuksen ja sen liitteeksi kartta, johon on merkitty haluttu liitoskohta verkostoon. Vesilaitos tekee liittämiskohtailmoituksen, antaa liitoskohdan ja laskee liittymismaksut. Sopimus tulee sinulle allekirjoitettavaksi. Kun se on allekirjoitettu ja palautettu, voit tilata liitostyöt vesilaitokselta.

Muistathan, että jos joudut kaivamaan tonttirajojesi ulkopuolella, on sinun haettava lupa kaivamiseen ja tonttijohtojen sijoittamiseen maanomistajilta. Porvoon kuntatekniikka myöntää kaivuluvat katualueilla ja antaa lisäohjeet. Porvoon vesi ei tee kaivuutöitä.
Sovi liitostöistä ja aikatauluista Porvoon veden työnjohtajan kanssa kaksi viikkoa etukäteen.

Olemassa oleva rakennus kaava-alueella

Kaava-alueet ovat Porvoon veden toiminta-alueita, joilla liittyminen on pakollista. Kaava-alueilla ei pitäisi olla kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet verkostoon, ellei kiinteistön omistaja ole saanut vapautusta liittymisestä Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Kun uusia alueita kaavoitetaan, on niillä usein olemassa olevia kiinteistöjä. Liittymisvelvollisuus astuu voimaan myös näille kiinteistöille uuden kaavan saadessa lainvoiman ja kun verkosto on rakennettu. Kiinteistö on liitettävä rakennettavaan verkostoon, tai sille pitää hakea vapautus ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Jos liität kiinteistön verkostoon, voit tilata Porvoon veden rakentamaan tonttijohdot tonttisi rajalle muun verkoston rakentamisen yhteydessä. Tonttijohdoista veloitetaan hinnaston mukaisesti. Kun verkosto on rakennettu, voit tilata tonttijohdon jatkamisen ja vesimittariasennuksen. Työt laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Jos et ole tilannut tonttijohtoja rajalle rakennettuna muun verkoston rakentamisen yhteydessä, on sinun rakennutettava tonttijohdot verkostoon asti, kun liittyminen on ajankohtaista. Tällöin tilaat vesilaitokselta vain liitostyöt verkostoon ja vesimittariasennuksen.

Myös kaava-alueen verkosto saattaa olla toteutettu paineviemärinä. Mikäli näin on tarvitaan kiinteistölle paineviemäripumppaamo.

Olemassa oleva rakennus haja-asutusalueella

Haja-asutusalueilla liittyminen on vapaehtoista. Vesi- ja viemärijohtoja on rakennettu rajoitetusti, joten selvitä liittymismahdollisuudet jo suunnitteluvaiheessa. On mahdollista, että alueella ei ole vesi- ja viemärijohtoja tai että siellä on vain jompikumpi. Porvoossa on vesiosuuskuntia, joihin liittyminen saattaa olla mahdollista.

Jätevesiverkosto on lähes poikkeuksetta rakennettu paineviemärinä. Tämä edellyttää kiinteistökohtaisen paineviemäripumpun hankkimista.

Tonttijohdot rakennutat aina itse liitoskohtaan asti, joskus saattaa lähempänä kiinteistöäsi olla yksityisiä tonttijohtoja, niin sanottuja ”kimppajohtoja”, joihin on voi olla mahdollista liittyä. Sovi liittymisestä johdon omistajan kanssa. Jotta pääset osakkaaksi yksityiseen johtoon voi johdonomistaja periä sinulta maksun, joka perustuu johdon todellisiin rakennuskustannuksiin.

Jos kiinteistösi ja verkoston välillä on yli 100 metriä, voit hakea putkiavustusta vesilaitokselta. Avustus annetaan materiaalina ja omavastuu on aina 100 metriä yksittäistä johtoa kohti.

Jos Porvoon vesi rakentaa vesi- ja paineviemärijohtoja olemassa olevan kiinteistösi läheisyydessä, voit tilata liitostyön Porvoon vedeltä runkojohtojen rakentamisen yhteydessä. Tällöin vesilaitos asentaa venttiilit sen runkojohdon viereen, johon myöhemmin liityt. Työ laskutetaan hinnaston mukaisesti. Huomioithan, että haja-asutusalueilla ei ole mahdollista tilata tonttijohtoja tontin rajalle, vaan kiinteistön ja verkoston välisen osuuden rakentaa aina kiinteistön omistaja. Sopimus tehdään viimeistään, kun uusi Porvoon veden rakentama runkojohto otetaan käyttöön. Vesilaitos tekee liitostyöt verkostoihin ja vesimittariasennuksen. Työ veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Laajennukset ja muutostyöt

Laajennukset ja muutostyöt, joihin vaaditaan rakennuslupa

Rakennuslupahaun yhteydessä Porvoon vesi antaa liittämiskohtailmoituksen rakennusvalvonnalle myös laajennuksissa ja muutostöistä, joihin vaaditaan rakennuslupa. Liittämiskohtailmoituksessa ilmoitetaan mihin palveluihin kiinteistö on liitetty ja onko mahdollistaa liittää se muihin palveluihin.

Liittämiskohtailmoituksen saat jättämällä vesilaitokselle kopion rakennuslupahakemuksesta ja yhden sarjan rakennuslupapiirustuksia. Porvoon vesi välittää liittämiskohtailmoituksen ja piirustussarjan suoraan rakennusvalvontaan. Jos hait rakennusluvan Lupapiste.fi -palvelun kautta, sinun ei tarvitse välittää piirustuksia tai hakemusta vesilaitokselle, koska rakennuslupatarkastaja pyytää liittämiskohtailmoituksen Lupapisteen kautta.

Porvoon veden sopimukset perustuvat kerrosalaan ja rakennustyyppiin, joten muutosten yhteydessä veloitetaan hinnaston mukainen lisäliittymismaksu. Se on maksettava viimeistään kun rakentaminen alkaa. Ilmoita aloitusajankohta vesilaitokselle.