Siirry sisältöön

Liittyminen vesi- ja paineviemäriverkostoon haja-asutusalueella

Liittyminen paineviemäriverkostoon

Haja-asutusalueen vesijohtoon ja paineviemäriverkostoon liittymistä koskevat samat sopimus- ja vedentoimitusehdot, yleiset määräykset sekä Suomen rakentamismääräykset kuin liityttäessä verkostoon muillakin alueilla.

Kun liityt paineviemärijärjestelmään, ota huomioon

  • Liitettävä kiinteistö tarvitsee oman jätevesipumppaamon. Kiinteistön omistaja vastaa pumppaamon hankinta-, asennus ja käyttökustannuksista. Pumppaamojen hinnat ovat noin 3500–4500 euroa.
  • Pumppaamo yhdistetään laitoksen johtoon painejohdolla (tonttijohto), jonka rakentamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Laitos liittää kiinteistön johdon omaansa. Työ veloitetaan hinnaston mukaisesti, mikäli se voidaan tehdä ilman erityisjärjestelyjä.

Koska usein on kyse olemassa olevien kiinteistöjen liittymisestä ja pitkistä tonttijohdoista, huomioithan myös:

  • Kiinteistön omistajana hankit tonttijohtojen kaivuu- ja sijoitusluvat, mikäli johdot sijoitetaan toisen omistamalle alueelle
  • Tonttivesijohto ja tonttipaineviemäri, molemmat paineluokkaa PN 10, rakennetaan yleensä liitoskohdan ja vesimittarin tai kiinteistöpumppaamon välille. Vain poikkeustapauksissa voidaan hyödyntää tontilla jo olemassa oleva putkia. Putkien roudaton asennussyvyys on liikennealueilla 2,2 metriä ja pelto- tai metsäalueilla 1,7–1,9 metriä. Putket ympäröidään hienorakeisella maalla.
  • Vesilaitos määrittää liitoskohdan verkostoonsa yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Vesilaitos ei suunnittele tontti- tai ”kimppajohtoja”. Lähetä Vesilaitokselle asemapiirustus, josta tonttijohtojen sijainti käy ilmi.
  • Tonttivesijohdon ja paineviemärin voi hankkia vesilaitoksen kautta.
  • Vesilaitos tekee kaikki johtojen liittämiset sekä toimittaa ja asentaa vesimittarin. Työ ja materiaalit laskutetaan hinnaston mukaisesti.
  • Vesimittari sijoitetaan asianmukaiseen tilaan Suomen rakennusmääräysten mukaisesti. Vesimittari ei saa olla tilassa, jossa on jäätymisriski. Mikäli vesimittari sijoitetaan kaivoon on kaivo oltava tehdasvalmisteinen vesimittarikaivo.
  • Omat kaivot tai muut vesilähteet eivät saa olla minkäänlaisessa yhteydessä laitteisiin, jotka on liitetty vesilaitoksen vesijohtoverkostoon.
  • Paineviemäriin liittyminen edellyttää, että kiinteistölle rakennetaan kiinteistökohtainen pumppaamo, joka repijäpumpun avulla pumppaa viemäriveden laitoksen paineviemäriin. Pumppaamo on osa kiinteistön tonttiviemäriä ja sen hankinta, asennus ja kunnossapito kuuluvat kiinteistön omistajalle.