Siirry sisältöön

Talous ja päätöksenteko

Talous

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon kustannukset on rahoitettava asiakkailta kerättävillä maksuilla. Näitä ovat vesimäärään perustuva käyttö-, perus- ja liittymismaksu. Taloutensa suunnittelussa Porvoon vesi on huomioinut sekä lähivuosien että pidemmän aikavälin suuret investointitarpeet.

Avainlukuja vuodelta 2022

Liikevaihto 13,79 miljoonaa euroa
Investoinnit 9,98 miljoonaa euroa
Vedenmyynti 3,01 miljoonaa kuutiota
Laskutettu jätevesi 2,58 miljoonaa kuutiota
Vesijohtoverkosto 643 kilometriä
Viemäriverkosto 677 kilometriä

Päätöksenteko

Johtokunta

Lautakunnat ja jaostot ovat luottamuselimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista. Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan tehtävät ja kokousmenettely määritellään hallinto- ja toimintasäännössä.

Kokoukset ja päätökset

Johtokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset eivät ole julkisia. Johtokunnan esityslistat julkaistaan kaupungin internetsivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat yleensä kokousta edeltävällä viikolla. Kokouspöytäkirjat julkaistaan samalla sivustolla.