Hoppa till innehåll

Ekonomi och beslutsfattande

Ekonomi

Kostnaderna för vattentjänster bör enligt vattentjänstlagen finansieras med avgifter som uppbärs av kunderna. Avgifterna är bruksavgift som baserar sig på vattenmängden, grundavgift och anslutningsavgift. Borgå vatten har vid ekonomiplaneringen beaktat både de närmast komande årens investeringsbehov också de stora investeringarna som infaller på längre sikt.

Nyckeltal från år 2022

Omsättning 13,79 miljoner euro
Investeringar 9,98 miljoner euro
Vattenförsäljning 3,01 miljoner kubikmeter
Avloppsfakturering 2,58 miljoner kubikmeter
Vattenledningsnät 643 kilometer
Avloppsnät 677 kilometer

Beslutsfattande

Borgå vattens direktion

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som styr de offentliga tjänsterna. Affärsverket Borgå vattens direktions uppgifter och mötesrutiner fastställs i förvaltnings- och verksamhetsstadgan.

Möten och beslut

Direktionen sammanträder cirka sex gånger per år. Möten är inte offentliga. Direktionens föredragningslistor publiceras på internet under veckan som föregår mötet under rubriken föredragningslistor och protokoll. Ett protokoll publiceras på internet på samma sida.