Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Borgå vatten: kontor, kassa och underhållscentral:

Öppethållningstider

Kontakt per telefon eller E-post. Vid behov kan man på förhand boka en besökstid hos kundbetjäningen. Vid Borgå vattens kassa kan man betala räkningar endast med bank- eller kreditkort.

Kontoret:

måndag – fredag kl. 9-15

Underhållscentralen:

måndag – torsdag kl. 7-11, kl. 12-16, fredag kl. 7-11, kl. 12-14

eller förnamn.efternamn@porvoo.fi

Fakturering och avtalsärenden

Riina Holmström

Kundsekreterare, Kundbetjäning, kassa, vattenfakturering och -avtal

Nora Olin

Kundsekreterare, Kundbetjäning, kassa, vattenfakturering och -avtal

Arbetsfakturering:

Yvonne Svenskberg

Byrå- och personalsekreterare, Kundbetjäning, arbetsfakturering

eller arbetsledaren, som skött arbetet

Anslutnings- och planeringsärenden

Jonas Sahlberg

Kundservicechef, Anslutnings- avtals- och förbindelsepunktärenden

Eero Autio

GIS-handläggare, Ledningskartor, uppgifter om planer

Ann-Sofie Björkhem

Planeringschef, Nätplanering

Installationsarbeten

Installation och reparation av tomtledningar, vattenmätarinstallationer:

Felanmälningar

Felanmälningar under arbetstid

Felanmälningar utanför arbetstid anmäls till Östra Nylands räddningsverk

Vid problem med fastighetens interna ledningar anlita disponent eller VVS-företag