Hoppa till innehåll

Skärgårdens vattentjänster

Andelslaget Borgå Skärgårds Vattentjänstverks vattentjänstverksamhet övergick till Borgå vatten år 2016. På Skärgårdens område är Skärgårdens taxa ibruk, taxan skiljer sig från Borgå vattens normaltaxa.

Huvudpunkterna i arrangemanget:

  • Borgå vatten fortsätter att leverera vattentjänster till de andelslagskunder som haft en anslutning till vatten- eller avloppsnätet.
  • Stomdelarna av vatten- och avloppsnätet övergår till Borgå vattens underhållsansvar. Resten av nätet kvarstår på andelslagets underhållsansvar med undantag av fastigheternas tomtledningar, som underhålls av den anslutna.
  • De kunder som överflyttats från andelslaget har en egen vattentaxa, och vattentjänsterna på andelslagets område åtskiljs i Borgå vattens bokföring. Målsättningen är, att man med intäkter från vattenavgifterna från andelslagets område kan täcka driftutgifterna och dessutom stadens borgenärsutgifter på en period av tolv år. Av den här orsaken är grundavgifterna högre i skärgårdstaxan.
  • Nya anslutare faktureras enligt Skärgårdens taxa

Andelslaget underhåller fortsättningsvis en del av nätet och uppbär för detta en årsavgift. Frågor rörande denna riktas till OP-disponentcentralen, tfn 010 256 3175.

Nätkartor, på vilka de delar av nätet som övertagits av Borgå vatten är markerade: