Hoppa till innehåll

Borgå vattens byggprojekt

Vattentjänstnät

Pågående arbeten

 • Gammelbackavägen sanering
 • Finnby – Saxby råvattenlinje
 • Saxby – Borgbacken huvudvattenledning
 • Hammars-Hermansö tryckavlopp
 • Gördelmakaregatans, Buntmakaregatans och Skyttegatans sanering
 • Biskopsgatan sanering (sträckan mellan Alexandersgatan-Stadshusgatan)

Arbeten under planering

 • Vindkulla
 • Fackmansgränden
 • Vårdalsängen
 • Biskopsgatan, sanering
 • ABC anslutningsparkering
 • Emsalö – Hermansö vattentjänstledningar
 • Stamvattenledning mellan Värdinnans väg – Hammarsvägen
 • Västra Åstranden, K-kvarteret
 • Västra Alexandersgatan, sanering av dagvattenavlopp
 • Ebbo stengård
 • Hammars strand, sanering av vattentjänstnät
 • Västra Näse, sanering
 • Grundvik, avloppsnät
 • Veckjärvivägen, sanering

Vattenproduktion

 • Utvidgning av Saxby vattenverk
 • Borgbacken – Saxby råvattenlinje
 • Borgbackens nya brunn samt sanering av nuvarande brunnar
 • Finnby vattentag
 • Sanering av Borgbackens uppvärmningssystem och förnyande av strömcentralen
 • Sanering av Saxby behandlingslinje
 • Sannäs kalkstensanläggning
 • Sanering av Hammars vattentorn

Avloppsbehandling

 • Sanering av Skepparegatans pumpstation