Hoppa till innehåll

Borgå vattens byggprojekt

Vattentjänstnät

Pågående arbeten

 • Kullo företagsområde (nytt planeomårde)
 • Haikovägen, sanering
 • Ryttmästaregatan (utvidgning av detaljplaneområde)
 • Hindhår, sanering av avloppsbrunnar
 • Veteranvägen, sanering
 • Flyttning av Mätäjärvi vattenledning (Gamla Helsingforsvägen)
 • Finnby – Saxby råvattenlinje

Arbeten under planering

 • Vindkulla
 • Fackmansgränden
 • Vårdalsängen
 • Biskopsgatan, sanering
 • ABC anslutningsparkering
 • Gördelmakaregatans, Buntmakaregatans och Skyttegatans sanering
 • Emsalö – Hermansö vattentjänstledningar
 • Hammars – Hermansö tryckavlopp
 • Stamvattenledning mellan Frontmannavägen – Hammarsvägen
 • Gamla Helsingforsvägen, sanering
 • Västra Åstranden, K-kvarteret
 • Västra Alexandersgatan, sanering av dagvattenavlopp
 • Majbergsbrinken, ändring av tomtindelning
 • Sannäs – centrum huvudvattenledning
 • Saxby – Borgbacken huvudvattenledning
 • Skepparegatan, sanering av dagvattenavlopp
 • Ebbo stengård

Vattenproduktion

 • Utvidgning av Saxby vattenverk
 • Borgbacken – Saxby råvattenlinje
 • Borgbackens nya brunn samt sanering av nuvarande brunnar
 • Norike ny brunn
 • Finnby vattentag
 • Sanering av Borgbackens uppvärmningssystem och förnyande av strömcentralen
 • Sanering av Saxby behandlingslinje
 • Sannäs kalkstensanläggning

Avloppsbehandling

 • Effektiverande av utloppspumpningen
 • Sanering av inkommande vatten
 • Sanering av Skepparegatans pumpstation