Hoppa till innehåll

Borgå vattens byggprojekt

Vattentjänstnät

Pågående arbeten

Arbeten under planering

 • Vindkulla
 • Fackmansgränden
 • Vårdalsängen
 • Biskopsgatan, sanering
 • ABC anslutningsparkering
 • Hindhår, sanering
 • Gördelmakaregatans, Buntmakaregatans och Skyttegatans sanering
 • Ryttmästaregatan
 • Emsalö – Hermansö vattentjänstledningar
 • Hammars – Hermansö tryckavlopp
 • Stamvattenledning mellan Frontmannavägen – Hammarsvägen
 • Gamla Helsingforsvägen, sanering
 • Västra Åstranden, K-kvarteret

Vattenproduktion

 • Utvidgning av Saxby vattenverk
 • Borgbacken – Saxby råvattenlinje
 • Finnby – Saxby råvattenlinje
 • Borgbackens nya brunn samt sanering av nuvarande brunnar
 • Norike ny brunn
 • Finnby vattentag
 • Sanering av Borgbackens uppvärmningssystem och förnyande av strömcentralen
 • Sanering av Saxby behandlingslinje

Avloppsbehandling

 • Sanering av luftningen på ena linjen
 • Effektiverande av utloppspumpningen
 • Sanering av inkommande vatten
 • Sanering av Skepparegatans pumpstation
 • Förnyande av Haikovägens pumpstation