Hoppa till innehåll

Fakturering

Småförbrukare faktureras huvudsakligen med tre månaders mellanrum. Faktureringen baserar sig på årsförbrukningen dvs. fakturorna är uppskattningsfakturor. Fakturan efter man gett mätarställningen är en utjämningsfaktura. I utjämningsfakturan faktureras vattenmängden enligt den verkliga användningen. Ifall man i föregående fakturor betalt enligt uppskattning dras betalda summan bort från slutsumman. Dessutom faktureras en månad framåt enligt uppskattning som baserar sig på given mätarställning och beräknad årsuppskattning.

Mätaravläsning och FörbrukningsWeb

Vi ber att man meddelar mätarställningen minst en gång per år. Mätarställningen kan meddelas via avläsningskortet, via telefon, via epost och via FörbrukningsWeb.

Till FörbrukningsWeb loggar man in med förbrukningspunkt- / förbrukningsplatsnummern och med vattenmätarnummern. Dessa nummror hittar man från fakturan eller från avläsningskortet. Via FörbrukningsWeb tjänsten kan man också se uppgifter om fastighetens vattenförbrukningshistoria, se uppskattad summa på årsräkningen samt ge tilläggsinformation och feedback.

Fakturan kan man få som pappersfaktura eller som e-faktura. E-fakturan beställs via den egna nätbanken. Borgå vatten hittas i bankens faktureringslista under namnet Affärsverket Borgå vatten.