Hoppa till innehåll

Verksamhetsområde

Borgå vatten sköter vattentjänsterna på sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster. Vattenverket har skyldighet att erbjuda fastigheterna en möjlighet att ansluta sig till nätet på verksamhetsområdet. Fastigheterna har en skyldighet att ansluta sig, om inte fastighetsägaren får befrielse från anslutningsskyldigheten. Befrielse kan beviljas av stadens miljöskyddsmyndighet. Bestämmelserna grundar sig på Lagen om vattentjänster 2001/119 § 7-11.

Fastställt verksamhetsområde

Stadsstyrelsen har fastställt Borgå vattens verksamhetsområde i granskad form 9.4.2018. Verksamhetsområdet omfattar de planeområden som byggts eller planeras och dessutom har man tagit med de av Borgå vatten övertagna vattenandelslagen Kråkö och Borgå Skärgårds verksamhetområden i granskad form.

Borgå vatten har nät på glesbygden utanför verksamhetsområdet. På dessa områden är det frivilligt att ansluta sig, men i framtiden kommer en del av områdena att fogas till verksamhetsområdet. Då träder anslutningsskyldighet i kraft.

På kartan visas verksamhetsområdet för vatten och avlopp, kommande verksamhetsområde och verksamhetsområde som är beläget utanför tätortsområden. Även Hinthaara Pohjoinen vatten- och avloppsandelslag (HiPo) har ett fastställt verksamhetsområde men detta område syns inte på Borgå vattens karta.