Hoppa till innehåll

Generellt är det Borgå stad som ansvarar för dagvatten. Staden och vattenverket har dock kommit överens om ett område var Borgå vatten sköter om ledande av dagvatten. Dessa områden är huvudsakligen detaljplaneområden var man byggt ett skilt dagvattennät även områden var det finns blandavlopp hör till dagvattenområdet. När nya planeområden byggs bifogas dessa områden att höra till Borgå vattens dagvattenområde till de delar var dagvattennätet byggs.

På dagvattenområdet är fastigheten skyldig att ansluta sig till verkets dagvattennät. Om en fastighet som är belägen på dagvattenområdet inte av någon orsak vill ansluta till Borgå vattens dagvattennät böör man ansöka om befrielse av Miljövården i Borgå. Endast Miljövården i Borgå kan enligt beslut godkänna andra utloppspunkter än verkets dagvattennät. Dagvatten får inte ledas till spillvattenavloppet, ut på gatuområden eller till grannfastigheter. Ansvaret för de dagvatten som uppstår på den egna fastigheten är i sista hand på fastighetsägaren.

Nuförtiden försöker man också fördröja och absorbera endel av dagvattnet redan på fastigheten. På nya planeområden finns det ofta ett krav på hur länge dagvatten måste fördröjas förrän de leds vidare till verkets dagvattennät.