Hoppa till innehåll

Borgå vattens verkställande direktör

Elina Antila

Verkställande direktör

Kundservice

Mats Blomberg

Biträdande direktör, Kundbetjäning

Jonas Sahlberg

Kundserviceingenjör, Anslutnings- avtals- och förbindelsepunktärenden

Anja Stenberg

Kundsekreterare, Kundbetjäning, kassa, vattenfakturering och -avtal

Ilse Mäkelä

Byrå- och personalsekreterare, Kundbetjäning, arbetsfakturering

Nina Stolt

Byråsekreterare, Kundbetjäning

Riina Holmström

Kundsekreterare, Kundbetjäning, kassa, vattenfakturering och -avtal

Nora Sorvali

Kundsekreterare, Kundbetjäning, kassa, vattenfakturering och -avtal

Underhållscentralen

Peter Ekstam

Arbetschef, Byggande av nät

Tom Lindfors

Arbetsledare, Byggande av nät

Lauri Vuorikkinen

Arbetsledare, Byggande av nät

Mats Tillman

Arbetsledare, Installation och reparation av tomtledningar, vattenmätarinstallationer

Sami Lainio

Lagerförvaltare, Försäljning

Planering och projekt

Ann-Sofie Björkhem

Planeringschef, Nätplanering

Suvi Niini

Projektchef, Nätplanering

Irene Konola

Planeringsingenjör, Nätplanering

Eero Autio

GIS-handläggare, Ledningskartor, uppgifter om planer

Vattenproduktion och avloppsrening

Sari Rajajärvi

Anläggningschef, Vattenproduktion och avloppsbehandling

Greger Nyblom

Driftmästare, Vattenproduktion

Laura Taimioja

Processingenjör, Avloppsbehandling

Martin Alm

Driftingenjör, Avloppsreningsverk och -pumpstationer