Siirry sisältöön

Ohjeistus kaivantoturvallisuudesta

Ennen liitostyötä huolehdi, että kaivanto on riittävän turvallinen, jotta liitostyö voidaan tehdä.

Kaivannoissa on noudatettava VNa 205/2009 7. luvun asettamia reunaehtoja sekä Vaara vaanii kaivannossa (2013) -julkaisun ja RIL 263-2014 Kaivanto-ohjeen periaatteita. Pahimmillaan puutteellinen kaivantoturvallisuus voi johtaa kaivannossa työskentelevän kuolemaan.

Jos työntekijä arvioi kaivannon turvallisuudessa olevan puutteita, hän voi kieltäytyä työskentelemästä kaivannossa. Työnjohtaja kutsutaan selvittämään jatkotoimenpiteitä ja sopimaan työlle uuden aikataulun.