Hoppa till innehåll

Säkerhetsanvisningar angående schaktgropar

Se innan anslutningsarbetet till att schaktgropen är tillräckligt säker så anslutningsarbetet kan utföras.

Vid schaktarbeten bör man följa bestämmelser enligt Statsrådets förordning 205/2009 paragraf 7. samt anvisningar enligt broschyren Faran lurar i schaktgropen (2013) och principer om säkerheten i schaktgropar enligt RIL 263–2014. I värsta fall kan osäkra schaktgropar orsaka dödsolyckor för hen som jobbar där.

Om arbetaren anser att det finns brister i säkerheten kan hen vägra arbeta i schaktgropen. Arbetsledaren kallas på plats för att utreda ärendet och kommer överens om en ny tid för arbetet.