Siirry sisältöön

Poikkeavat jätevedet tai teollisuusjätevedet

Poikkeavien jätevesien viemäröinti on aina luvanvaraista. Poikkeavia jätevesien johtaminen jätevesiverkostoon ilman laitoksen lupaa on ehdottomasti kielletty. Lupa haetaan vesilaitokselta hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Tiedustelut, lomakkeet ja liitteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vesilaitos@porvoo.fi

Poikkeavien jätevesien tilapäinen johtaminen jätevesiverkostoon

Alla olevalla lomakkeella voidaan hakea tilapäinen lupa johtaa poikkeavia jätevesiä jätevesiverkostoon. Näitä vesiä voi olla esim. kaivantovesiä missä on todettu haitta-aineita tai pilaantuneiden maa-alueiden vesiä, jotka syntyvän alueen kunnostuksen yhteydessä. Edellytyksenä että kyseisiä vesiä voi johtaa jätevesiverkostoon on, että Porvoon veden raja-arvo taulukon arvoja ei ylitetä. Tarvittaessa vesilaitos voi edellyttää myös muiden kuin taulukossa olevien aineiden selvittämistä, mikäli on aihetta epäillä muita laitokselle haitallisia tai poikkeavan suuria pitoisuuksia.

Luvan käsittelystä peritään maksu. Lupamaksu sisältää 100m3 jätevettä. Mikäli johdettavia jätevesiä on enemmän niin ylittävästä osasta peritään erillinen hinta per ylittävä kuutio.

Teollisuusjätevedet

Teollisuusjätevedet ovat poikkeavia jätevesiä, jotka syntyvät esimerkiksi elintarvike, pintakäsittely-, maali-, tekstiili- ja kemianteollisuudessa. Näiden vesien johtaminen jätevesiverkostoon on luvanvaraista. Teollisuusjätevesien johtamisesta solmitaan erillinen teollisuusjätevesisopimus. Sopimuksessa määritetään johtamisen ehdot ja sovitaan näytteenotosta ja näytteenoton aikavälistä. Näistä poikkeavista jätevesistä voidaan periä korotettua jätevesimaksua. Maksusta sovitaan teollisuusjätevesisopimuksessa. Teollisuusjätevesien johtaminen jätevesiverkostoon haetaan alla olevalla lomakkeella.

Lomakkeen liitteeksi välitetään seuraavat tiedot ja selvitykset:

  • selvitys jätevesien laadusta ja määrästä
  • asemapiirustus
  • käytettävät raaka-aineet ja kemikaalit
  • prosessikaavio teollisuusjätevesien esikäsittelystä
  • näytteenottopaikan sijaintipiirros
  • ympäristölupapäätös

Lisätietoja

Laura Taimioja

Prosessi-insinööri, Jätevedenkäsittely