Hoppa till innehåll

Avvikande avloppsvatten eller industriavloppsvatten

Det behövs alltid lov för att leda avvikande avloppsvatten till nätet. Att avleda dessa vatten utan lov av vattenverket är absolut förbjudet. Lovet söks av verket i god tid förrän verksamheten påbörjas. Tilläggsinformation, blanketter och bilagor skickas via e-post till vesilaitos@porvoo.fi

Ledandet av avvikande avloppsvatten för viss tid

Via blanketten nedan kan man ansöka om ett tillfälligt lov att leda avvikande avloppsvatten till avloppsnätet. Det kan handla om t.ex. vatten från schakt var det framkommit skadliga ämnen eller vatten från platser var man återställer förorenade markområden. Förutsättning för att dylika vatten kan ledas till avloppet är att Borgå vattens gränsvärden inte överskrids. Vid behov kan vattenverket också kräva att andra ämnen än de i tabellen undersöks, ifall det finns anledning att misstänka ämnen som annars kan vara skadliga för verket eller exceptionellt stora halter av något ämne.

För behandlingen av lovet faktureras en betalning. Betalningen innehåller max. 100m3 avloppsvatten. Ifall det handlar om större mängder än det faktureras det skilt för den överskridande mängden.

Industriavloppsvatten

Industriavloppsvatten är avvikande avloppsvatten som åstadkomms t.ex. vid livsmedels-, ytbehandlings-, mål-, textil- och kemisk industri. Det behövs lov för att kunna leda dessa vatten till avloppsnätet. För ledning av industriavloppsvatten uppgörs ett skilt avtal. I avtalet fastställs kraven för ledning samt kommer överens om provtagning och intervallen på provtagningen. För dessa avvikande avloppsvatten kan man vid behov debitera en förhöjd avgift från det normala. Avgiften bestäms i industriavloppsavtalet. Lov för att leda industriavloppsvatten till avloppsnätet söks via blanketten nedan.

Som bilaga till ansökan förmedlas fölande uppgifter samt utredningar:

  • utredning över avloppsvattnets kvalitet och mängd
  • situationsplan
  • råmaterial och kemikalier som används
  • prosesschema över förbehandlingen av industriavloppsvattnet
  • en ritning över provtagningsplatsens läge
  • miljötillstånd

Tilläggsuppgifter

Laura Taimioja

Processingenjör, Avloppsbehandling