Siirry sisältöön

Vesitornit valaistaan vuoden pimeimpään aikaan piristykseksi porvoolaisille

Porvoon veden vesitornit Myllymäellä ja Hamarissa on valaistu jo usean vuoden ajan erilaisin teemavärein, ensimmäisen kerran Suomen täyttäessä 100 vuotta vuonna 2017. Vesitorneissa käytetään vähän energiaa kuluttavaa led-lapputekniikkaa ja niiden kuluttama sähköenergian määrä on suuruusluokaltaan vastaava kuin omakotitalon sähkökiukaan lämmitykseen kuluttama määrä. Lamput voidaan myös tarvittaessa sammuttaa nopeastikin kokonaan. Tänä vuonna tornien valaistus on päätetty […]

Haikkoontien vesihuoltosaneeraus aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Porvoon vesi aloitti Haikkoontien saneeraustyöt huhtikuussa 2022. Saneeraustyöt ovat edenneet entisen Östra Nylands yrkesskolan asti. Saneeraustyöt jatkuvat siitä pohjoissuuntaan. Joulukuun alussa työalue laajenee, kun toinen työryhmä aloittaa saneeraustyöt Haikkoonlammentien kohdalta ja etenee siitä eteläsuuntaan. Saneeraustyö aiheuttaa kapenevia ajoväyliä työalueiden kohdalla. Myös kevytliikenne joudutaan ohjaamaan kiertoreittiä. Kevyenliikenteen kiertotiet ohjataan tilapäisillä liikennemerkeillä työmaan ohi. Paikoitellen joudutaan louhimaan. […]

Porvoon vesi on ottanut käyttöön uuden vedenmyyntiaseman Porvoossa

Porvoon vesi on ottanut käyttöön uuden vedenmyyntiaseman. Vedenmyyntiasema sijaitsee Tolkkistentien ja Hamarintien risteyksen kohdalla Porvoon veden jätevesipumppaamon vieressä. Yritykset ovat tähän asti voineet ottaa vettä Mestarintiellä sijaitsevasta isosta seinävesipostista. Mestarintien iso seinävesiposti tullaan sulkemaan yleiseltä käytöltä 31.12.2022. Tämän jälkeen yritykset on haettava vesi uudesta vedenmyyntiasemasta. Jotta vedenmyyntiasemaa voi käyttää on ensin haettava avainkortti sekä avain […]

Saksalan vesilaitoksen laajennukseen liittyvien raakavesilinjojen ja laitokselta lähtevän pääjohdon rakentamistyöt alkavat

Porvoon veden johtokunta valitsi Saksalan vesilaitoksen laajennukseen liittyvien raakavesilinjojen ja laitokselta lähtevän pääjohdon rakennusurakoitsijaksi kesäkuun kokouksessaan Lännen Alituspalvelu Oy:n. Urakkasopimus Porvoon veden ja Lännen Alituspalvelu Oy:n välillä on allekirjoitettu heinäkuussa. Johtojen rakennustyöt aloitetaan Saksala-Suomenkylä väliseltä linjaosuudelta joulukuun 2022 / tammikuun 2023 aikana Saksalan laitosalueelta lähtien ja helmikuussa 2023 Suomenkylä-Linnamäki välisellä osuudella. Rakentamistyö kestää vuoden 2023 […]

Sähkökatkot vaikuttavat myös vesihuoltoon

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa? Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakaveden pumppaukseen kaivoista, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jäteveden puhdistusprosesseissa jätevedenpuhdistamolla. Miten sähkökatko vaikuttaa vesihuoltopalveluun? Talousveden käsittely jatkuu varavoiman avulla tai vedenkäsittely ja […]

Parannamme vesijohtoverkostoa Piispankadulla sekä Suistokadulla

Porvoon vesi saneeraa vesijohtoverkostoa Piispankadulla välillä Lukiokatu – Suistokatu sekä Suistokadulla välillä Piispankatu – Pellingintie. Saneeraus tehdään sujuttamalla uusi vesijohto vanhan sisään. Kaivutöitä tehdään tonttiliitosten kohdille sekä saneerattavan vesijohdon liitoskohdissa. Työt alkavat viikolla 45 ja arvioidaan kestävän noin 6 viikkoa. Alueella olevat kiinteistöt liitetään työn ajaksi maanpinnalle rakennettavaan väliaikaiseen vesijohtoon. Vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn […]

Porvoon vesi kuvaa hulevesiviemäriä Laivurinkadulla vko 42 ja vko 43

Porvoon veden toimeksiannosta Eerola Oy kuvaa ja kartoittaa Laivurinkadulla sijaitsevan hulevesiviemärin. Kyseinen päähulevesiviemäri on rakennettu vuonna 1932 ja alkaa olemaan saneerauksen tarpeessa. Kuvauksessa ja kartoituksessa selvitetään hulevesiviemärin kunnon ja saadut tiedot toimivat saneeraussuunnittelun lähtötietoina. Työ alkaa viikolla 42 ja kestää arviolta 2 viikkoa. Työ alkaa Linnankoskenkadun päässä ja etenee siitä aina Jokikadulle asti. Työ aiheuttaa […]