Siirry sisältöön

Parannamme vesihuoltoverkostoa Sammalsuontiellä

Porvoon vesi rakentaa uusia päävesijohtoja Linnamäen ja Suomenkylän vedenottamoiden sekä Saksalan vedenkäsittelylaitoksen välille ja samalla saneerataan olemassa olevaa vesihuoltoverkostoa Sammalsuontiellä. Kaivuutyöt ovat alkaneet. Päävesijohtojen rakentaminen on osa Saksalan laitoslaajennushanketta, millä turvataan porvoolaisten veden saanti pitkälle tulevaisuuteen, vähintään 2030-luvun lopulle saakka. Samanaikaisesti on järkevää saneerata Sammalsuon ikääntynyttä verkostoa. Työ aiheuttaa väliaikaisia liikennejärjestelyjä alueella. Sammalsuontie suljetaan yleiseltä […]

Porvoon vesi aloittaa yhteistyön Lowellin kanssa

Porvoon vesi ja Lowell Suomi Oy aloittaa yhteistyön syksyllä 2023. Lowell tuottaa Porvoon vedelle maksunvalvonta- ja perinnänhoitopalveluita. Palvelun käyttöönotolla on tarkoitus yksinkertaistaa perintäprosessia ja tuoda asiakkaille uusia sähköisiä kanavia sekä laajemmat asiakaspalveluajat, mikäli laskun maksussa tulisi haasteita. Vesihuoltoon liittyvät laskut tulevat jatkossakin Porvoon vedeltä, mutta yhteistyön käynnistyttyä Lowell Suomi Oy toimittaa mm. laskuihin liittyvät maksuhuomautukset […]

Sannaisten vedenottamon klooraus lopetetaan tänään 20.9.

Lähtevän veden klooraus käynnistettiin Sannaisten vedenottamolla tiistaina 12.9. normaalina varotoimenpiteenä veden hygieenisen laadun varmistamiseksi, kun yhdessä raakavesikaivossa oli todettu kohonneita mikrobipitoisuuksia. Sannaisten vedenlaatua on seurattu kloorauksen ajan tehostetusti ja verkostovedenlaatu on analyysien perusteella täyttänyt talousvesiasetuksen vaatimukset. Vedenkäsittelylaitoksen prosessi on toiminut koko ajan normaaliin tapaan. Tämän takia ylläpitoklooraus voidaan keskeyttää ja vettä desinfioidaan kuten normaalisti UV-desinfioimalla. […]

Paineviemärin rakennustyöt Hamarista Hermanninsaareen etenevät suunnitellusti

Uuden Hamarin painelinjan rakentaminen on edennyt syksyn aikana. Vesistötyöt mitkä aloitettiin Haikkoosta ovat edennet syksyn mittaan melkein Hamarin pumppaamolle asti. Asukkaat ovat voineet nähdä töiden aikana asennuslauttoja ja sukeltajia merellä. Rantautumisosuus Hamarissa rakennetaan niin että Hamarin pumppaamosta porataan putki merelle, joka yhdistetään juuri rakennettuun meriosuuteen. Poraustyö on määrä alkaa viikolla 39. Kun tämä työ on […]

Sannaisten vedenottamolla otetaan veden klooraus käyttöön 12.9.

Sannaisten vedenottamolla on normaalisti jatkuvassa käytössä veden desinfiointi UV-laitteistolla. Tämän lisäksi käynnistetään asiakkaille lähtevän veden klooraus, jolla varmistetaan veden hygieeninen laatu myös mahdollisissa UV-laitteiston häiriötilanteissa. Tähän varotoimenpiteeseen ryhdytään, koska yhdessä Sannaisten raakavesikaivoista otetussa näytteessä on havaittu kohonneita mikrobipitoisuuksia. Pohjavesialueen tarkkailua on tehostettu ja pohjaveden laatuvaihteluiden syitä selvitetään. Laitoksen lähtevässä vedessä ei ole todettu laatupoikkeamia eikä […]

Johtotöitä Piispankadun ja Raatihuoneenkadun risteyksessä 13.9-15.9

Porvoon vesi suorittaa kytkentätöitä Piispankadun ja Raatihuoneenkadun risteyksessä keskiviikkona 13.9. klo 9.00 – perjantai 15.9. klo 8.00. Liikenteenohjaussuunnitelma Piispankadun ja Raatihuoneenkadun risteyskohta Työ liittyy Piispankadun vesihuoltosaneeraukseen mistä aiemmin on tiedotettu. Kyseisen työn ajankohta oli silloin ilmoitettu tehtäväksi viikolla 37 ja nyt on ajankohta saatu tarkennettua. Parannamme vesihuoltoverkostoa Piispankadulla, uutinen 4.9. Torin viereinen pysäkki Piispankadulla siirretään […]

Tilapäisiä muutoksia kevytliikenteessä Gammelbackantiellä 11.9 alkaen – alueella vuodon korjaustyö 12.9

Gammelbackantien vesihuoltoverkoston saneeraustyöt ovat käynnissä. Gammelbackantiellä on myös työn yhteydessä havaittu vesijohtovuoto. Korjaustyö aiheuttaa muutoksia kevytliikenteelle. Suljettu kevyenliikenneväylän osuus laajenee 11.9 alkaen noin kolmeksi päiväksi. Kevytliikenne ohjataan Lehtikujantien kautta opasteilla. Suljettu kevytliikenneosuus ja kiertoreitti 11.9 asti sekä taas 14.9. eteenpäin Suljettu kevytliikenneosuus ja kiertotie 11.9.-13.9. (korjaustyön aikana) Vuodon korjaustyöt alkavat 12.9 klo 9 ja arvioidaan […]

Parannamme vesihuoltoverkostoa Piispankadulla, uutinen 4.9.

Porvoon vesi aloittaa vesihuoltoverkoston saneeraustyöt Piispankadulla viikolla 36. Alueella saneerataan vesijohto- ja viemäriverkostoa sekä rakennetaan erillinen hulevesiverkosto, siltä osin kuin se puuttuu.Piispankatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä välillä Aleksanterinkatu-Raatihuoneenkatu keskiviikkona 6.9. Saattoliikenne Lääkärikeskus Fenixille järjestetään. Kevytliikenne ohjataan Piispankadun länsireunaa pitkin.Koko työ on arvioitu kestävän noin 7 viikkoa. Liikenteenohjaussuunnitelma vko 36 (voimassa koko työn aikana).Liikenteenohjaussuunnitelma Piispankadun ja Raatihuoneenkadun risteyskohta […]

Parannamme jätevesiverkostoa Männikkötien kohdalla 30.8

Porvoon vesi saneeraa jätevesiverkostoa Männikkötien alueella. Jätevesiverkosto-osuus sijaitsee kiinteistöillä Tarppaksentien ja Männikkötien välissä. Työ tehdään kaivamattomilla menetelmillä ns. sukittamalla. Saneeraustyö aloitetaan 30.8 ja arvioidaan kestävän 1-2 päivää. Sukitusmenetelmällä asennetaan vanhaan jätevesiputkeen hartsilla kyllästetty sukka, joka kovetetaan lämmön avulla. Sukitustyön aikana alueella on havaittavissa vesihöyryä sekä muovin hajua. Urakoitsijana toimii Aarsleff Oy.