Hoppa till innehåll

Borgå vatten har förnyat textmeddelandetjänsten – du kommer väl ihåg att meddela telefonnumret så du får textmeddelanden

Borgå vatten använder sig av en textmeddelandetjänst, via tjänsten kan vattenverket meddela om störningar genom att skicka textmeddelanden. Med hjälp av tjänsten sparar man både resurser samt kan snabbt kontakta människor oavsett var man finns. Vid årsskiftet bytte vi ut från Everbridge till Blue Idea textmeddelandeprogram. I den nya tjänsten kan man förutom skicka textmeddelande […]

Avbrott i vattendistributionen i Näse 23.3. – orsakar tillfälliga ändringar i trafiken på Patrullvägen fr.o.m. 21.3

Borgå vatten utför ledningsarbeten vid korsningen av Patrullvägen och Gammelbackavägens korsning. Ett avbrott i vattendistributionen är att vänta på torsdagen 23.3.kl. 9-18. Vattnet kan kopplas tidigare. Vattnet är stängt på Patrullvägen, Dragonvägen, Pionjärvägen och Gammelbackavägen 1-3. Vi ber kunderna ta vatten i reserv innan arbetet börjar. Borgå vatten hämtar också vattentankar till Patrullvägen 1, Patrullvägen […]

Vi förbättrar vattentjänstnätet på Kirills gränd i Haiko

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Kirillsgränd i Haiko, saneringsarbetet påbörjas under vecka 11. Vatten- och avloppsnätet saneras på området som syns på kartan. Saneringen utförs genom schaktfria metoder på de ställen det är möjligt. Grävarbeten måste göras åtminstone vid nätets och fastigheternas anslutningspunkter. Fastigheterna som är anslutna till vattenledningen som saneras ansluts till ett tillfälligt […]

Tillfälliga trafikarrangemang på Institutgränden – gäller för gång och cykelbanan

Borgå vatten lagrar tillfälligt rena grävmassor på adressen Institutgränd 1. Arrangemanget är anknutet till sanering av vattentjänstnät på Veteranvägen. Gång- och trafikbanan stängs på ena sidan av Institutgränden pga. av säkerhetsskäl och lättrafiken dirigeras till andra sidan på Institutgränden. Man försöker schemalägga körningarna så de inte inträffar vid tiden då skolan börjar eller slutar. Trafikarrangemangen […]

På Hermansö avloppsreningsverk har man gjort saneringar som förbättrar verksamheten

Sedan sommaren 2022 har man gjort saneringar som ytterligare förbättrar reningsresultatet och energieffektiviteten på Hermansö avloppsreningsverk. Under somrarna 2021 och 2022 sanerades bägge luftningslinjerna och efter det förnyades rensgallren. De gamla rensgallren hade kommit till slutet av sin livslängd och för driftsäkerhetens skull var det nödvändigt att byta ut dem. I avloppsreningen behövs rensgallren för […]