Hoppa till innehåll

Sanering av vattentjänster vid Haikovägen orsakar tillfälliga ändringar i trafiken

Borgå vatten påbörjade saneringsarbetet vid Haikovägen i april 2022. Saneringsarbetet har framskridit till före detta Östra Nylands yrkesskola. Saneringsarbetet fortsätter därifrån norrut. I början av december utvidgas arbetsområdet då en arbetsgrupp till påbörjar saneringsarbeten vid Haikoträskvägen och fortsätter därifrån söderut. Saneringsarbetet orsakar smala körfält vid arbetsområdena. Även lättrafiken måste dirigeras via omvägar. Lättrafiken dirigeras med […]

Borgå vatten har tagit i bruk en ny vattenförsäljningsstation i Borgå

Borgå vatten har tagit i bruk en ny vattenförsäljningsstation i Borgå. Vattenförsäljningsstationen är belägen vid korsningen av Tolkisvägen och Hammarsvägen bredvid Borgå vattens avloppspumpstation. Företag har hittills haft möjlighet att söka vatten från stora väggvattenposten vid Mästarvägen. Mästarvägens stora vattenpost kommer att stängas från allmänt bruk 31.12.2022. Efter detta bör företag söka vatten från den […]

Byggandet av råvatten- och huvudvattenledningar i anslutning till utvidgningen av Saxby vattenverk påbörjas

Borgå vattens direktion valde vid mötet i juni Lännen Alituspalvelu Oy till byggnadsentreprenör för byggandet av råvatten- och huvudvattenledningarna i anslutning till utvidgningen av Saxby vattenverk. Entreprenadavtalet mellan Borgå vatten och Lännen Alituspalvelu Oy undertecknades i juli. Byggnadsarbetet av ledningarna mellan sträckan Saxby – Finnby påbörjas vid Saxby anläggningen i december 2022 / januari 2023 […]

Vi förbättrar vattenledningsnätet Biskopsgatan och Ånäsgatan

Borgå vatten sanerar vattenledningsnätet på Biskopsgatan mellan Gymnasiegatan – Ånäsgatan och på Ånäsgatan mellan Biskopsgatan – Pellingevägen. Saneringen utförs genom att infodra gamla röret med ett nytt. Grävarbeten utförs vid tomtanslutningar samt vattenledningens anslutningspunkter. Arbetet påbörjas under vecka 45 och beräknas ta ungefär 6 veckor.  Fastigheterna på området kopplas under saneringstiden till en temporär vattenledning […]

Borgå vatten filmar dagvattenavloppet på Skepparegatan under vecka 42 och vecka 43

På uppdrag av Borgå vatten kommer Eerola Ab att filma och kartlägga dagvattenavloppet på Skepparegatan. Själva huvuddagvattenavloppet är byggt år 1932 och börjar vara i behov av sanering. Under filmningen och kartläggningen undersöks avloppets skick och samtidigt får man tilläggsuppgifter för saneringsplaneringen. Arbetet påbörjas under vecka 42 och beräknas ta 2 veckor. Arbetet påbörjas vid […]