Hoppa till innehåll

Kopplingsarbeten vid Gamla Helsingforsvägen är klara – ibruktagningen av ledningen kan orsaka tillfälliga störningar i nätet

Borgå vattens huvudvattenledning vid Gamla Helsingforsvägen tas igen i bruk 15.7. Senast då ledningen stängdes orsakade detta grumligt vatten i norra och västra delar av Borgå. Det är möjligt att vid ibruktagningen uppstår grumligt vatten på samma område. Om det förekommer störningar ber vi kunderna spola vatten en stund tills det klarnat. Verket spolar huvudledningen […]

Grumligt vatten i norra och västra delar av Borgå

Till Borgå vatten har det anmälts om grumligt vatten från olika platser. Orsaken till störningen misstänks vara kopplingsarbeten som utförs vid Gamla Helsingforsvägen. Kopplingsarbetet är anknutet till de behövliga sanerings- och förbättringsarbeten på det föråldrade nätet i Borgå. Vid Gamla Helsingforsvägen är en 400mm huvudvattenledning stängd under arbetet. Detta har orsakat att flödesriktningarna har ändrat […]

Borgå Vattens årsberättelsen för 2023 är publicerad

Borgå Vattens årsbärättelsen för 2023 är publicerad och man kan se den här. Omsättningen 13,86 milj. euro var 3 % mindre än budgeterat. Underskridningen i omsättningen berodde på den minskade vattenfaktureringen. Finansieringsintäkter och -kostnader i resultaträkningen var 8,8 % av det budgeterade. Den märkbaraste faktorn som påverkat finansieringsintäkterna och -kostnaderna var avskaffandet av avkastningskravet. Räntenivån […]

I norra delarna av Borgå har man upptäckt att vattnet är brunaktigt

Till Borgå vatten har det meddelats om brunaktigt vatten i Gammelgård och Karsby områden. Vattenförbrukningen har senaste dagarna varit mycket oregelbundet och ställvis större än normalt pga. underhållsarbeten vid Askola vattenverk, vilket orsakat att avlagringar lossnat från rören. Vattenverket spolar huvudledningar i norra Borgå. Det utgående vattnets kvalitet i Saxby vattenverk uppföljs kontinuerligt och kvaliteten […]