Hoppa till innehåll

Borgå vatten förbättrar dagvattenavloppets funktion på västra åstranden – arbetet börjar vecka 3

Borgå vatten förbättrar dagvattennätets funktion genom att bygga ett nytt utlopp till ån. Utloppet byggs från korsningen av Guldlistvägens och Konstfabrikens strandväg mot ån enligt kartan nedan. Arbetet utförs genom grävning. Schaktet stöds med spontvägg ända till ån. Runt arbetsområdet monteras staket. Också på ån läggs staket som skyddszon vid utloppspunkten under arbetet. Vistelse på […]

Sanering av vattenledningsnätverk- avbrott i vattendistributionen på Småindustrivägen 8.11

Borgå vatten sanerar vattenledningsnätverket på Småindustrivägen. Arbetet orsakar avbrott i vattendistributionen på närliggande område 8.11. kl. 9-12. Vattnet måste stängas på områden som syns på kartan, som är markerat med rött. Kvalitets störningar kan förekomma i större utsträckning, detta område är markerat med gult på kartan. Vi ber kunderna ta vatten i reserv innan arbetet […]

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Biskopsgatan, nyhet 4.9.

Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnätet vid Biskopsgatan under vecka 36. På området saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas. Biskopsgatan stängs för fordonstrafik mellan Alexandersgatan-Stadshusgatan på onsdagen 6.9. Trafik för att hämta och lämna kunder till Läkarcentret Fenix ordnas. Gång- och cykeltrafiken dirigeras längs västra sidan av […]

Bräddningar vid Gammelgård och Tarkis pumpstation på grund av regn och smältvatten 25.3. -undvik att simma i närområdena

Bräddningar inträffade på lördag vid Borgå vattens pumpstation i Gammelgård kl. 01.00–09.00, ca 14 m3 och i Tarkis vid Pumpvägen kl. 01.00–21.00 ca 60 m3. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å. Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i närheten av […]

Vi förbättrar vattentjänstnätet på Kirills gränd i Haiko

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Kirillsgränd i Haiko, saneringsarbetet påbörjas under vecka 11. Vatten- och avloppsnätet saneras på området som syns på kartan. Saneringen utförs genom schaktfria metoder på de ställen det är möjligt. Grävarbeten måste göras åtminstone vid nätets och fastigheternas anslutningspunkter. Fastigheterna som är anslutna till vattenledningen som saneras ansluts till ett tillfälligt […]

  • 1
  • 2