Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Biskopsgatan, nyhet 4.9.

Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnätet vid Biskopsgatan under vecka 36. På området saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas. Biskopsgatan stängs för fordonstrafik mellan Alexandersgatan-Stadshusgatan på onsdagen 6.9. Trafik för att hämta och lämna kunder till Läkarcentret Fenix ordnas. Gång- och cykeltrafiken dirigeras längs västra sidan av […]

Bräddningar vid Gammelgård och Tarkis pumpstation på grund av regn och smältvatten 25.3. -undvik att simma i närområdena

Bräddningar inträffade på lördag vid Borgå vattens pumpstation i Gammelgård kl. 01.00–09.00, ca 14 m3 och i Tarkis vid Pumpvägen kl. 01.00–21.00 ca 60 m3. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å. Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i närheten av […]

Vi förbättrar vattentjänstnätet på Kirills gränd i Haiko

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Kirillsgränd i Haiko, saneringsarbetet påbörjas under vecka 11. Vatten- och avloppsnätet saneras på området som syns på kartan. Saneringen utförs genom schaktfria metoder på de ställen det är möjligt. Grävarbeten måste göras åtminstone vid nätets och fastigheternas anslutningspunkter. Fastigheterna som är anslutna till vattenledningen som saneras ansluts till ett tillfälligt […]