Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnätet på Kirills gränd i Haiko

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Kirillsgränd i Haiko, saneringsarbetet påbörjas under vecka 11. Vatten- och avloppsnätet saneras på området som syns på kartan. Saneringen utförs genom schaktfria metoder på de ställen det är möjligt. Grävarbeten måste göras åtminstone vid nätets och fastigheternas anslutningspunkter. Fastigheterna som är anslutna till vattenledningen som saneras ansluts till ett tillfälligt […]