Siirry sisältöön

Vesijohdon kytkentätöitä Kevätkummuntiellä 20.5. – saattaa aiheuttaa veden laatuhäiriöitä Velkalan alueella

Porvoon vesi suorittaa kytkentätöitä Kevätkummuntien ja Turkkurinkadun risteyksen kohdalla maanantaina 20.5. klo 8-15 välisenä aikana. Johtotyön seurauksena voi esiintyä veden laatuhäiriöitä (ruosteista ja sameaa vettä, ilmaa vesijohdossa) parin vuorokauden ajan lähialueella, lähinnä Velkalan alueella. Pyydämme asiakkaita ottamaan vettä talteen varmuuden vuoksi ennen kuin työ alkaa. Vesilaitos tuo myös vesisäiliön Turkkurinkadun ja Tuomarinkartanonkadun risteyksen kohdalle. Mikäli […]

Vesihuollon saneeraustyö Emännäntiellä etenee – aiheuttaa väliaikaisia muutoksia liikennejärjestelyissä 15.5. alkaen

Porvoon vesi saneeraa tällä hetkellä vesihuoltoverkostoa Emännäntiellä. Töiden yhteydessä on havaittu kalliota, jota joudutaan louhimaan. Työn takia Emännäntie joudutaan sulkemaan välillä Tilanomistajantie – Kuskintie. Kiertoreitti ajoneuvoliikenteelle kulkee Tilanomistajantien ja Kuskintien kautta. Kevytliikenne ohjataan vaihtoehtoisia reittejä Kuskintien ja Kreivinkujan sekä Torpparintien kautta tai vaihtoehtoisesti Tolkkistentien kevytliikenneväylän kautta. Havainnekuva liikennejärjestelyistä

Jäteveden puhdistuksen toimintavarmuutta parannettu

Epävarmuus sähköenergian riittävyydessä on eskaloitunut nopeasti vuosien 2022-2023 aikana. Sähkön riittävyys on ehdoton toimintaedellytys yhdyskuntajätevesiä puhdistavalle laitokselle. Sähköä tarvitaan mm. veden pumppaukseen ja typenpoistossa tarvittavaan ilmastamiseen, mutta myös prosessitilojen lämmittämiseen. Porvoon vesi on huhtikuussa asentanut ja ottanut käyttöön varavoimalaitteiston, millä voidaan taata sähkökatkojen aikana Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon toiminta normaalivirtaamien aikaan.Itse varavoimalaitteiston uusimisen lisäksi tarvittiin sähkönsyötön saneeraus […]

Velkalan saneeraustyömaa aiheuttaa muutoksia liikenteessä Kevätkummuntiellä 29.4. alkaen

Velkalan vesihuoltosaneeraus etenee. Erämiehentien ja Kevätkummuntien risteyskohta alkaa olemaan valmis. Seuraavaksi aloitetaan Metsästäjänkadun, Turkkurinkadun sekä Vaskenvalajankadun risteyskohtien saneeraustyöt. Samalla poistetaan käytöstä Kevätkummuntiellä oleva vanha 150mm valurautavesijohto vuodelta 1958. Kyseisessä johdossa on vuosien aikana esiintynyt useita vuotoja. Työn nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi suljetaan Kevätkummuntie yleiseltä liikenteeltä kokonaan välillä Aleksanterinkatu/Wittenberginkatu – Erämiehenkatu. Työ kestää arviolta noin 6 viikkoa. […]

Velkalan saneeraustyömaa aiheuttaa muutoksia liikenteessä Kevätkummuntiellä yöaikana 18.-19.4.

Velkalan saneeraustyömaa etenee Erämiehenkadulla Kevätkummuntien yli. Työn aikana Kevätkummuntie suljetaan kokonaan liikenteeltä välillä Metsästäjänkatu – Merituulentie. Tieosuus suljetaan 18.4. klo 22:45 ja avataan viimeistään aamuyöllä 19.4. klo 4:45. Saneeraustyö tehdään ilta- / yöaikana jotta vaikutukset liikenteelle olisi mahdollisimman pienet. Työn jälkeen palataan tällä hetkellä voimassa olevaan liikenteenohjaukseen. Vesilaitos pahoittelee työstä aiheutuvasta haitasta. Suljettu katuosuus näkyy […]

Johtotöitä Vanhalla Helsingintiellä – pieniä muutoksia kevytliikenteessä päivitetty 12.4.

Porvoon vesi suorittaa johtotöitä Vanhan Helsingintien kohdalla välillä Vanha Hämeenlinnantie – yleinen wc. Alueella rakennetaan vesihuoltoverkostoa Porvoon kaupunki-infran toimeksiannosta. Pieniä muutoksia kevytliikenteessä liikenteenohjaussuunnitelmien mukaisesti. Työ liittyy Mätäjärven kaatopaikan kunnostustöihin. Kun työ etenee on tehtävä pieniä muutoksia nykyiseen liikenteenohjaukselle ensi viikosta lähtien. Alla 2 liikenteenohjaussuunnitelmaa. Riippuen miten työ edistyy on jompikumpi suunnitelma käytössä. Kevytliikenne ohjataan työn […]

Lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet ylivuotoja 9.4.

Lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Tarkkisten jätevedenpumppaamossa. (Pumpputie) Ylivuodot ovat ajoittuivat yöaikana. Tieto ylivuodoista on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille. Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.

Saksalan vesilaitoksen laajennuksen ja Suomenkylän vedenottamon sekä hankkeeseen liittyvien vesijohtojen rakennusurakan eteneminen

Suomenkylän uuden vedenottamon ja Saksalan väliset uudet putkiosuudet ovat valmistuneet. Suomenkylä Saksala väliseen raakavesilinjaan tehdään parhaillaan käyttöönottohuuhteluja Saksalan laitosalueella. Tämän hetken arvio on, että huhtikuun lopussa Suomenkylän vedenottamon vettä voidaan alkaa johtaa uudelle Saksala2 laitokselle tiiveyskokeita varten ja sen jälkeen vedentuotannon tarpeisiin. Tiiveyskokeiden jälkeen uudella laitoksella voidaan jatkaa viimeisiin työvaiheisiin kuten kalkkikivisuodattimien suuttimien asennukseen ja […]

Velkalan saneeraustyömaa aiheuttaa muutoksia liikenteessä Kevätkummuntiellä 8.4. alkaen

Velkalan saneeraustyömaa etenee ensi viikolla Kevätkummuntielle. Työ Kevätkummuntiellä aiheuttaa muutoksia liikenteessä maanantaista 8.4. alkaen. Muutokset ajoneuvoliikenteessäKevätkummuntie on auki liikenteelle mutta Kevätkummuntielle asennetaan väliaikaiset liikennevalot Erämiehenkadun molemmin puolin. Työmaan kohdalla on käytössä ainoastaan 1 kaista, joka ohjataan liikennevaloilla. Liikenteen sujuvuuden kannalta on suositeltavaa käyttää työn aikana vaihtoehtoisia reittejä mikäli mahdollista esimerkiksi Merituulentien tai Pihlajatien kautta. Erämiehenkatu […]