Hoppa till innehåll

I norra delarna av Borgå har man upptäckt att vattnet är brunaktigt

Till Borgå vatten har det meddelats om brunaktigt vatten i Gammelgård och Karsby områden. Vattenförbrukningen har senaste dagarna varit mycket oregelbundet och ställvis större än normalt pga. underhållsarbeten vid Askola vattenverk, vilket orsakat att avlagringar lossnat från rören. Vattenverket spolar huvudledningar i norra Borgå. Det utgående vattnets kvalitet i Saxby vattenverk uppföljs kontinuerligt och kvaliteten […]

Vattenläcka vid Kungsvägen – reparationsarbetet påbörjas 30.5

En vattenläcka har uppstått vid Kungsvägen. Reparationsarbetet påbörjas 30.5. kl. 9 och beräknas bli klart under arbetsdagen. Vattenledningen stängs mellan Kortisbackavägen – Lammiskärrsvägen. De fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet på denna sträcka blir utan vatten under arbetet. Kunderna ombeds ta vatten till vara innan arbetet påbörjas. Vattenverket hämtar en vattenkärra till Hindhår mattvättplats varifrån […]

På Emsalö installeras en tryckförhöjningsstation 29.5. – stationen hjälper upprätthålla tillräckligt med vattentryck i fastigheterna belägna på västra Emsalö

Vid Brisingavägen installeras en flyttbar tryckförhöjningsstation som hjälper upprätthålla vattentrycket i hushållsvattennätet på västra områdena i Emsalö. Tryckförhöjningsstationen tas ibruk på onsdagen 29.5. Under sommaren då förbrukningen är som störst har man påträffat att trycket i västra Emsalö kan vara dåligt. År 2021 byggdes anslutningar så en flyttbar tryckförhöjningsstation kan vid behov kopplas och tas […]

Kopplingsarbeten vid Vårbergavägen 20.5. – kan orsaka störningar i vattenkvaliteten på Velkala området

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid korsningen av Vårbergavägen och Buntmakaregatan på måndagen 20.5. mellan kl. 8-15. Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden, främst på Velakala området. Vi ber kunderna för säkerhetsskull ta vatten till vara innan arbetet påbörjas. […]

Sanering av vattentjänstnät på Värdinnans väg fortskrider – orsakar tillfälliga ändringar i trafiken fr.o.m. 15.5.

Borgå vatten sanerar för tillfället vattentjänstnät vid Värdinnans väg. Nu när arbetet framskridit har man påträffat berg som måste brytas bort. Pga. arbetet stängs Värdinnans väg mellan Godsägarvägen – Kuskensväg. Omväg för fordonstrafik går via Godsägarvägen och Kuskens väg. Gång- och cykeltrafiken dirigeras via alternativa rutter via Kuskensväg och Grävens gränd samt via Torparens väg […]