Siirry sisältöön

Porvoon veden asiakaskysely sai ennätyksellisen 1146 vastausta

Porvoon vesi kiittää asiakkaita aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn, minkä Tutkimustalo Servitium Oy toteutti Porvoon vedelle. Porvoon vesi sai tutkimuksen perusteella kiitettävän arvosanan, 9.0, kun arvioitiin vesijohtoveden laatua, palvelua ja imagoa. Kokemuksesta vesi- ja viemärihuollosta Porvoon vesi sai arvosanaksi 4,3 (asteikolla 1-5). Hyvää palautetta kertyi ”Kaikki toimii hyvin” ja ”Sanon monta kertaa vuodessa ääneen sen kuin onnellinen saan olla, että Porvoossa on hyvää vettä” Tärkeimmiksi asiaksi Porvoon veden toiminnan osalta koettiin erinomainen veden laatu ja vedenjakelun toimivuus.

Toiveita tuli erityisesti digitaalisuuteen ja tiedon saavutettavuuteen liittyen. Verkkosivuille toivottiin enemmän tiedottamista niin häiriöistä kuin veden käyttöön liittyvistä asioista sekä rakennus- ja korjaustöistä. Reaaliaikainen kulutuksen seuranta ja etäluettavat mittarit löytyivät myös joidenkin toivelistalta. Ympäristövastuukysymykset vedentuotannossa kiinnostaisivat myös. Toiveita pyrimme ottamaan huomioon toiminnan kehittämisessä, Porvoon vedelle on erityisen tärkeää olla kehittämässä juuri niitä asioita, jotka ovat asiakkaillemme arvokkaita.

Veden laadusta palautetta annettiin muun muassa kalkkipitoisesta vedestä sekä raudan ja kloorin määrästä. Vedenlaatu on Porvoon vedellä jatkuvassa seurannassa sekä jatkuvatoimisten mittareiden että vesinäytteistä tehtävien analyysien avulla. Rautapitoisuuden osalta tilanne on saatu korjattua reilu vuosi sitten, kun Saksalan laitoksella otettiin käyttöön rautaa tehokkaasti poistava saostuskemikaali. Myös vanhojen valurautaputkien saneeraaminen parantaa vedenlaatua ja myös siksi verkostoa on saneerattava vuosittain n. 4 miljoonalla eurolla. Verkostoa on saneerattava tavoitteellisen suunnitelman mukaisesta, erityisesti tiiviillä kaupunkialueella, jotta vesihuollon toimivuus voidaan varmistaa nyt ja tulevaisuudessa.

Suurin osa vastaajista (63,5%) ei ollut tietoinen, että Porvoon vedellä on käytössä tekstiviestihäiriötiedote, jossa vesilaitos lähettää tekstiviestillä tietoa vedenjakelunhäiriötilanteista alueittain. Maksuttoman tekstiviestin voi tilata verkkosivuiltamme. Rekisteröidy tilaajaksi tästä.

Osa vastaajista mainitsi hintojen korottamisen negatiivisena asiana ja hinnoittelun perusteista toivottiin lisää tietoa. Porvoon vesi julkaisee vuosittain talousarviossa ja vuosikertomuksessa perusteluja investoinneille ja kulurakenteelle, mutta tämän tiedon jakamista asiakkaillemme pyrimme parantamaan.

Vastaajista 46,6% oli ollut yhteydessä Porvoon veteen alle vuosi kyselyyn vastaamisesta. Yhteydenottojen aiheena oli kyselyyn vastanneista 66,7 % vesimittarin lukemiseen tai laskutukseen liittyvä asia ja 26,3 % liittymis- ja sopimusasia. Veden jakelu- tai laatuongelma on ollut yhteydenoton aiheena 6,2 % kyselyyn vastanneilla. Vesihuollon asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin aikavälillä 17.5-4.6.2023 Kutsun tutkimukseen sai sähköpostilla 3854 asiakkaasta, joista 1128 vesihuollon asiakasta vastasi kyselyyn. Vastausaktiivisuus oli 29,3%. Kyselyyn oli mahdollista vastata ensimmäistä kertaa myös verkkosivujen kautta, jonka kautta vastauksia kertyi 18.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti. Arvonnassa onni suosi Ville Tulkkia, voittajalle on ilmoitettu.