Siirry sisältöön

Emäsaloon asennetaan paineenkorotusasema 29.5. – asema auttaa ylläpitämään riittävää vedenpainetta kiinteistöissä Emäsalon länsiosissa

Brisingatien alueelle asennetaan siirrettävä paineenkorotusasema, joka auttaa ylläpitämään riittävää painetta talousvesiverkostossa Emäsalon länsiosissa. Paineenkorotusasema on määrä ottaa käyttöön keskiviikkona 29.5.

Kesäisin suuren kulutuksen aikana on Emäsalon länsiosissa havaittu välillä huonoja paineita. Vuonna 2021 rakennettiin liitokset, jotta tarvittaessa alueelle voidaan tuoda siirrettävä paineenkorotusasema. Aseman käyttöönotosta ei aiheudu vesikatkoksia.

Porvoon vesi suunnittelee uuden päävesijohdon rakentamista Haikkoosta Emäsaloon. Projektin alustava rakentamisaikataulu on vuosina 2026 ja 2027. Samalla rakennetaan myös viemäriyhteys Pohjois-Emäsalosta Hermanninsaareen, minkä jälkeen Pohjois-Emäsalon pienpuhdistamo muutetaan pumppaamoksi ja jätevedet johdetaan Hermanninsaareen käsiteltäväksi.