Siirry sisältöön

Lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet ylivuotoja 9.4.

Lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Tarkkisten jätevedenpumppaamossa. (Pumpputie) Ylivuodot ovat ajoittuivat yöaikana.


Tieto ylivuodoista on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille.


Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.