Siirry sisältöön

Paineviemärivuoto Haikkoossa 28.3. – päivitys 14.4 ympäristön tilaa seurataan

Pumppaamojohto välillä Hamarin pumppaamo – Hermanninsaari saatiin korjattua 5.4. Korjaustöiden jälkeen Porvoon vesi on seurannut ympäristön ja rannan tilaa käymällä paikan päällä päivittäin. Rannassa on tällä hetkellä vielä vähän jäätä mutta arvioidaan sulavan nyt lähipäivinä. Tähän mennessä mitään poikkeavaa ei ole havaittu. Korjaustöitä varten rakennettu penkka rannasta vuotokohdalle on poistettu alkuviikosta, jonka seurauksena ranta on märkä ja mutainen.

Porvoon vesi on ottanut useita merivesinäytteitä alueelta. Ensimmäiset näytteet otettiin 29.3 jonka jälkeen näytteenottoa on jatkettu viikoittain. Näytteitä on otettu noin 3–4 per kerta eri etäisyyksistä vuotokohdasta. Kahdesta ensimmäisistä näytteenottokerroilta tulokset ovat jo saatavilla, alla lyhyt kuvaus tuloksista:

Näytetulokset 29.3.

”Jätevesien vaikutus näkyi veden kohonneena kokonaistyppi-, ammoniumtyppi-, nitraatti-nitriittityppi-, kokonaisfosfori- ja fosfaattifosforipitoisuutena. Veden hygieenistä laatua kuvaavien indikaattoribakteerien määrät olivat koholla kaikilla näytepaikoilla, mikä myös viittaa jätevesikuormitukseen. Vedenlaatutulosten perusteella jätevesien vaikutuksia näkyi melko laajalla alueella.” (teksti lainattu Kymen vesi ja ympäristö ry:n raportista)

Näytetulokset 3.4.

”Jätevesien vaikutus näkyi veden kohonneena kokonaistyppi-, ammoniumtyppi-, nitraatti-nitriittityppi-, kokonaisfosfori- ja fosfaattifosforipitoisuutena. Edellä mainitut pitoisuudet olivat kuitenkin laskeneet edellisestä näytteenotosta (29.3.2023). Sähkönjohtavuus sen sijaan oli noussut merkittävästi edellisestä näytteenotosta, mikä viittaa meriveden vaikutukseen, jäteveden vaikutukseen tai niiden yhteisvaikutukseen. Alhaisempi sähkönjohtavuus edellisen näytteenoton aikaan kertoo makeiden jokivesien vaikutuksesta. Veden hygieenistä laatua kuvaavien indikaattoribakteerien määrät olivat hieman koholla kaikilla näytepaikoilla, mikä myös viittaa jätevesikuormitukseen. Bakteerien määrät olivat kuitenkin vähentyneet edellisestä näytteenotosta (29.3.2023).” (teksti lainattu Kymen vesi ja ympäristö ry:n raportista)

Näytteenottoa jatketaan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti, kunnes tulosten perusteella voidaan arvioida, ettei jätevesien vuodosta ole enää viitteitä vedenlaadussa.

Alueen tarkkailua jatketaan päivittäin ja mikäli puhdistustarpeita ilmenee, ryhdytään toimenpiteisiin heti. Asukkaat voivat myös ilmoittaa havainnoistaan Porvoon veden vikailmoitusnumeroon:

  • arkisin, maanantai – torstai 7–16, perjantai 7–14 puh. 019 520 2617
  • muina aikoina ja pyhäpäivinä pelastuslaitokselle puh. 020 1111 400