Siirry sisältöön

Parannamme vesihuoltoverkostoa Velkalan alueella

Porvoon vesi aloittaa Velkalan alueen vesihuoltoverkoston saneeraustyöt 17.7. Alueella saneerataan vesijohto- ja viemäriverkostoa sekä rakennetaan erillinen hulevesiverkosto, siltä osin kuin se puuttuu. Rakennustöitä tehdään Turkkurinkadulla välillä Sibeliuksenbulevardi – Kevätkummuntie, Vaskenvalajankadulla välillä Turkkurinkatu – Kevätkummuntie sekä Erämiehenkadulla välillä Haapatie – Kevätkummuntie.


Rakennustyöt aloitetaan ensin Turkkurinkadulla, jonka jälkeen siirrytään Vaskenvalajankadulle ja lopuksi Erämiehenkadulle. Työt on arvioitu kestävän vuoden 2023 loppuun asti. Asfaltointi ja reunakivitöitä tehdään kuitenkin alustavasti alkukesästä 2024.


Työ aloitetaan rakentamalla väliaikainen maanpäällinen vesijohtoverkosto kiinteistöille. Vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn aikana mahdollisia pieniä katkoksia lukuun ottamatta normaalisti.

Työ aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyissä työmaan kohdalla. Sibeliuksenbulevardi suljetaan pohjoiseen menevän liikenteen osalta Sibeliuksenbulevardin ja Turkkurikadun risteyksen kohdalla. Ajo tonteille järjestetään mutta työmaan ohi ei voida ajaa. Kiertoreitti alle 20 metriä pitkille moottoriajoneuvoille tai yhdistelmille järjestetään Adlercreutzinkadun kautta ja kiertoreitti yli 20 metriä pitkille moottoriajoneuvoille tai yhdistelmille järjestetään Kevätkummuntien kautta.