Siirry sisältöön

Runsaiden sateiden vuoksi ylivuotoja jätevedenpumppaamoilla lauantaina 7.10. – uimista kannattaa välttää lähialueilla viikonlopun ajan

Porvoon veden pumppaamoilla tapahtui aikaisin lauantaina pieniä ylivuotoja rankkasateiden vuoksi. Sadevedellä laimentunutta jätevettä on virrannut Laivurinkadun, Gammelbackan, Hamarin, Tarkkisten (Pumpputie), Vanhamoision, Koddervikenin ja Hinthaaran pumppaamoiden viereisiin rantavesiin ja Porvoon jokeen. Vuotomääristä ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään viikonlopun aikana uimista pumppaamoiden lähialueella mahdollisesti kohonneiden mikrobipitoisuuksien takia ja ilmoittamaan poikkeavista havainnoistaan Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon tai Porvoon vedelle.

Tieto jätevesivuodosta on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille.

Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.