Siirry sisältöön

Sateet ja lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet ylivuotoja 3.4.

Sateiden ja lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Tarkkisten, Tuoksuherneentien, Veckjärventien sekä Laivurikadun jätevedenpumppaamoissa. Ylivuodot ovat ajoittuivat 3.4. klo 0:00-15:00 välisenä aikana.

Tieto ylivuodoista on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille.

Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.