Siirry sisältöön

Sateiden ja sulamisvesien takia ylivuodot Hermanninsaaresta ja pumppaamoilta ovat mahdollisia

Sateista ja sulamisvesistä johtuen ylivuodot Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolta ja jätevedenpumppaamoilta ovat mahdollisia viikonlopun aikana. Osassa pumppaamoissa ylivuotoraja on lähellä ja ainakin Tarkkisten pumppaamosta (Pumpputiellä) on hulevedellä laimennettua jätevettä vuotanut yli.

Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään lähipäivinä talviuimista Koddervikenissä ja pumppaamoiden läheisyydessä.

Tieto mahdollisista ylivuodoista ja määristä toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille, kun ne ovat saatavilla.

Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.