Siirry sisältöön

Sateiden takia ylivuotoja Virtaalan ja Vanhamoision pumppaamoilla 6.11.

Porvoon veden Virtaalan ja Vanhamoision jätevedenpumppaamoilla tapahtui lyhyitä ylivuotoja 6.11. iltapäivän ja illan aikana. Ylivuodot johtuivat runsaasta sateesta. Rankkasateen laimentamaa jätevettä valui maastoon Porvoon veden arvion mukaan Virtaalasta yhteensä noin 72 kuutiota ja Vanhamoisiosta noin 80 kuutiota. Virtaalantien pumppaamo sijaitsee Saksalantien ja Virtaalantien risteyksen kohdalla ja Vanhanmoision pumppaamo Pohjakkaantien varrella, noin 250 metriä Kaarenkyläntiestä.

Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään lähipäivinä uimista pumppaamojen lähialueella mahdollisesti kohonneiden mikrobipitoisuuksien takia ja ilmoittamaan poikkeavista havainnoistaan Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon tai Porvoon vedelle.

Tieto jätevesivuodosta on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille.
Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.

Ylivuotojen vaikutus vesistöön arvioidaan ja raportoidaan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla laskemalla neljännesvuosittain ja vuosittain Hermanninsaaren puhdistamon kokonaispuhdistustulos. Lisäksi tarkkaillaan säännöllisesti Porvoon merialueen ja Koddervikenin tilaa ja vedenlaatua. Tähän saakka puhdistustulos on ollut hyvä tai erinomainen ja ympäristöluvan mukainen puhdistustulos on saavutettu.