Siirry sisältöön

Vanhan Helsingintien vesihuoltotyö aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Porvoon vesi uusii entisen Mätäjärven kaatopaikan ohi kulkevan päävesijohdon Vanhan Helsingintien varrella. Rakennustyöt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä ajoneuvoliikenteelle. Työ tehdään kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 liikennejärjestelyt alkavat viikolla 4.

Vaihe 1

Vesihuoltotyö poistaa toisen ajokaistan Vanhalta Helsingintieltä ja ajoyhteyden Johannisbergintielle. Liikenne työmaan ohi ohjataan liikennevaloin. Työ ei aiheuta haittaa kevytliikenteelle. Ajoyhteys Johannisbergintielle Ratakadun kautta. Vaihe 1 kestää arviolta noin 6 viikkoa.

Vaihe 2

Vesihuoltotyö poistaa toisen ajokaistan Vanhalta Helsingintieltä ja ajoyhteyden Ratakadulle. Liikenne työmaan ohi ohjataan liikennevaloin. Työ ei aiheuta isompaa haittaa kevytliikenteelle. Ajoyhteys Ratakadulle Johannisbergintien kautta. Vaihe 2 kestää arviolta noin 3 viikkoa.

Liikennejärjestelyt palautetaan normaaliksi vaihe 2 jälkeen. Porvoon vesi pahoittelee työstä aiheutuvasta liikennehaitasta.