Siirry sisältöön

Hamarin paineviemärin vuodon jälkeen otetut merivesinäytetulokset ovat valmistuneet – niiden perusteella vedenlaatu täyttää uimavedelle asetetut laatuvaatimukset

Hamarin painevesiviemärissä 6.8. todettu vuoto korjattiin 9.8. Vuodon vaikutuksia alueen meriveteen selvitettiin ottamalla näytteet 8.8. merivedestä vuotokohdasta.

Merivesinäytteiden tulokset ovat nyt valmistuneet ja analyysitulosten perusteella arvioituna vedenlaatu täyttää uimavesille asetetut laatuvaatimukset. Porvoon vesi on ilmoittanut viranomaisille vuodosta ja näytteenottoa jatketaan liittyen Hamarin uuden paineviemärin rakentamisen aikaiseen tarkkailuun.

Uuden Hamarin painelinjan rakentaminen on edennyt kesän aikana. Hamarin jätevedenpumppaamon ympäristössä tehtävät työt ovat valmistuneet merilinjan kytkentään liittyviä töitä lukuun ottamatta. Tämän viikon aikana päästään aloittamaan putken rakentaminen meren pohjaan lintujen pesimäkauden ja kalojen kutukauden päätyttyä. Vesistötyöt aloitetaan Haikkoosta ja ne etenevät syksyn mittaan kohti Hamaria. Asukkaat voivat nähdä töiden aikana asennuslauttoja ja sukeltajia merellä. Loppusyksystä tehdään koeponnistukset ja linjan on arvioitu valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Näytteenotto 8.8.2023

”Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioitu näytteenottaja otti vesinäytteitä pintavedestä
8.8.2023 kolmelta paikalta vuotokohdan lähialueelta. Näytepaikka 1 sijaitsi vuotopaikan välittömässä läheisyydessä, näytepaikka 2 noin 130 metriä vuotopaikasta ja näytepaikka 3 noin 400 metriä vuotopaikasta.”

”Öljykalvoa tai hajua ei havaittu näytteenottohetkellä. Jokivedet vaikuttavat vedenlaatuun tällä alueella. Vedenlaatutulosten perusteella vesi oli hieman sameaa kaikilla näytepaikoilla. Veden ravinnepitoisuudet eivät poikenneet alueen normaalista tasosta merkittävästi. Eikä jäteveden vaikutuksia ollut havaittavissa bakteerimäärissä.” (teksti lainattu Kymen vesi ja ympäristö ry:n raportista)