Siirry sisältöön

Jäteveden puhdistuksen toimintavarmuutta parannettu

Epävarmuus sähköenergian riittävyydessä on eskaloitunut nopeasti vuosien 2022-2023 aikana. Sähkön riittävyys on ehdoton toimintaedellytys yhdyskuntajätevesiä puhdistavalle laitokselle. Sähköä tarvitaan mm. veden pumppaukseen ja typenpoistossa tarvittavaan ilmastamiseen, mutta myös prosessitilojen lämmittämiseen. Porvoon vesi on huhtikuussa asentanut ja ottanut käyttöön varavoimalaitteiston, millä voidaan taata sähkökatkojen aikana Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon toiminta normaalivirtaamien aikaan.
Itse varavoimalaitteiston uusimisen lisäksi tarvittiin sähkönsyötön saneeraus sekä muutoksia laitoksen automaatioon. Investoinnin suuruus oli yhteensä noin 450 000 euroa.

Porvoon vesi on jo aikaisemmin, yli 10 vuotta sitten, investoinut varavoimaan Sannaisten ja Saksalan vedenkäsittelylaitoksilla. Vuoden 2023 aikana hankittiin varavoimalaitteistot myös Noriken vedenkäsittelylaitokselle sekä uudelle Suomenkylän vedenottamolle. Sekä veden- että jätevedenpuhdistuslaitoksilla on lisäksi kriittisten laitteiden ja automaation toimintaa varmistettu nk. UPS-laitteilla, mitkä pitävät laitteet päällä lyhyiden sähkökatkosten aikana.