Siirry sisältöön

Paineviemärivuoto Haikkoossa 28.3 – päivitys eilen julkaistuun tiedotteeseen

Eilen Hamarin pumppaamon ja Hermanninsaaren puhdistamon välillä olevassa paineviemärissä todetun vuodon korjaustyöt ovat käynnissä. Töiden jälkeen tullaan ranta-alue ennallistamaan. Vuotokohta sijaitsee n.  20 m entisen Östra Nylands Yrkesskolan koulutontin rannasta. Pumppaamojohto saatiin otettua eilen pois käytöstä ohjaamalla jätevedet Hamarin pumppaamosta Kokonniemestä tulevaan pumppaamojohtoon.

Porvoon vesi on sopinut ensimmäisistä merivedennäytteenotoista ja laboratorioanalyyseistä alueelta ja näytteenottoa jatketaan viranomaisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Porvoon vesi seuraa myös vuotokohdan ympäristön tilaa ja aluetta puhdistetaan tarpeen mukaisesti. Tällä hetkellä rannassa on paljon jäätä, mutta tilannetta seurataan ja arvioidaan jään sulamisen aikana.

Porvoon vesi painottaa, ettei vuotokohdan lähellä kannata liikkua jäällä.

Automaatiojärjestelmän ja laskelmien mukaan mereen on vuodon takia päätynyt yhteensä 2773m3 puhdistamatonta jätevettä. Vuotovedenmäärä on aluksi ollut pientä ja vaikeasti havaittavissa. Vuoto on selvityksen mukaan alkanut 25.3 ja päättynyt 28.3., kun vuotokohta löydettiin ja johto suljettiin.

Pumppaamojohto välillä Hamarin pumppaamo – Hermanninsaari kuljettaa jätevettä puhdistettavaksi vuositasolla n. 1,2 miljoonaa kuutiota, jolloin päivittäinen keskiarvo on noin 3300 m3.

Porvoon vesi tiedottaa seuraavan kerran, kun putki on saatu korjattua ja otettua uudelleen käyttöön uudelleen.