Hoppa till innehåll

Läckage i tryckavloppsledning i Haiko 28.3. – uppdatering av gårdagens nyhet

Igår upptäcktes ett läckage i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation – Hermansö reningsverk, förtillfället är reparationsarbetet i gång. Efter arbetet kommer strandområdet att återställas. Läckageplatsen finns cirka 20 m från stranden ytterom före detta Östra Nylands Yrkesskolas tomt. Tryckavloppsledningen kunde tas urbruk igår genom att leda avloppsvattnet från Hammars pumpstation via tryckavloppet som kommer från Kokon.

Borgå vatten har kommit överens om första vattenprovtagningar av havsvattnet och om laboratorieanalyser från området. Provtagningen fortsätter enligt myndigheternas direktiv och rekommendationer. Borgå vatten följer också med omgivningen vid läckageplatsen och området renas enligt behov. För tillfället finns det mycket is vid stranden men vi uppskattar och följer med situationen under smältperioden.

Borgå vatten vill poängtera att man inte skall röra sig på isen nära läckageplatsen.

Enligt automationssystemet och uträkningar har läckaget orsakat att 2773m3 orenat avloppsvatten runnit ut i havet. Läckagevattenmängden har i början varit liten och svårt att upptäcka. Enligt utredningen har läckaget börjat 25.3 och slutat 28.3 då läckageplatsen hittades och ledningen stängdes.

Tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk transporterar 1,2 miljoner kubik avloppsvatten på årsnivå, dagsmängden rör sig kring 3300m3.

Borgå vatten informerar följande gång då ledningen har reparerats och tagits ibruk igen.