Siirry sisältöön

Saksalan vesilaitoksen laajennuksen ja Suomenkylän vedenottamon sekä hankkeeseen liittyvien vesijohtojen rakennusurakan eteneminen

Suomenkylän uuden vedenottamon ja Saksalan väliset uudet putkiosuudet ovat valmistuneet. Suomenkylä Saksala väliseen raakavesilinjaan tehdään parhaillaan käyttöönottohuuhteluja Saksalan laitosalueella. Tämän hetken arvio on, että huhtikuun lopussa Suomenkylän vedenottamon vettä voidaan alkaa johtaa uudelle Saksala2 laitokselle tiiveyskokeita varten ja sen jälkeen vedentuotannon tarpeisiin. Tiiveyskokeiden jälkeen uudella laitoksella voidaan jatkaa viimeisiin työvaiheisiin kuten kalkkikivisuodattimien suuttimien asennukseen ja kalkkikivirouheen sekä hiekkojen lisäämiseen suodattimiin. Uudella laitoksella on tehty pääosa koneisto ja putkistoasennuksista sekä laitosrakennukseen liittyvistä taloteknisistätöistä. Automaatioasennukset ovat parhaillaan käynnissä ja ne jatkuvat toukokuulle. Saksalassa on valmistunut venttiiliasema mitä tarvitaan siihen, että raakavedet voidaan johtaa tarvittaessa sekä vanhan että uuden laitoksen prosessiin käsiteltäväksi.

Sammalsuontien katualueen ja vesihuollonsaneeraus on valmistunut. Katu- ja vesijohtoinfran huonon kunnon takia kyseinen hanke päätettiin toteuttaa Linnamäki Saksala johtourakan yhteydessä. Sammalsuontiellä on löytynyt pilaantuneita maita mikä on vaatinut maaperän puhdistusta ja tuonut lisää kustannuksia.

Vesijohtotöitä tehdään edelleen Linnamäen ja Saksalan laitosalueella sekä Ohdakkeentiellä ja pienellä osuudella Suomenkyläntietä. Verkoston rakentamistöiden arvioidaan jatkuvan edellä mainituissa kohteissa alkukesään, minkä jälkeen putkisto vielä koeponnistetaan ja huuhdellaan. Huuhtelut ja koeponnistukset vievät tyypillisesti muutaman viikon. Uuden Saksala2 laitoksen prosessin ja automaation käyttöönottojen arvioidaan alkavan kesällä.

Laitos ja putkistourakan arvioidaan kokonaisuutena valmistuvan kesän 2024 aikana.

Saksalan vesilaitoksen laajennuksella turvataan porvoolaisten talousveden saatavuus vähintään n. 15 vuodeksi eteenpäin. Saksalan laitoslaajennukseen johdetaan Linnamäen raakavedet käsiteltäväksi sellaisella nykytekniikalla, millä voimme taata nykylain asettamat laatuvaatimukset talousvedelle. Investointi tarvitaan turvaamaan porvoolaisille riittävä vedenmäärä, vedenlaatu ja toimitusvarmuus. Uudella vedenkäsittelylaitoksella voidaan myös hallita entistä paremmin lainsäädännön vaatimalla tavalla pohjavesialueilla todettuja riskejä kuten mahdollisia haitta-aineita pohjavedessä. Hankkeeseen liittyvien Linnamäki-Suomenkylän uuden vedenottamon- Saksalan välisten vesijohtojen rakentaminen mahdollistaa uuden pohjavedenottamon käytön. Suomenkylästä voidaan pumpata raakavettä 2000 m3 vuorokaudessa, mikä on noin 20 % Porvoon tämän hetken veden tarpeesta.