Siirry sisältöön

Sateet ja lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet ylivuotoja 24. – 25.2.

Rankkasateiden ja lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Alkrogin, Mustijoen, Tarkkisten, Hinthaaran, Tuoksuherneen, Kevätlaaksonpuron sekä Kerkkoon jätevedenpumppaamoissa. Lisäksi Hermanninsaaren puhdistamolla on ohitettu puhdistettua jätevettä Koddervikeninlahteen. Ylivuodot ovat tapahtuneet 24. – 25.2. välisen yön aikana.

Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään jäällä liikkumista Tarkkisten, Hinthaaran ja Koddervikenin alueilla.

Tieto jätevesivuodosta on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille.

Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.

Ylivuotojen vaikutus vesistöön arvioidaan ja raportoidaan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla laskemalla neljännesvuosittain ja vuosittain Hermanninsaaren puhdistamon kokonaispuhdistustulos. Lisäksi tarkkaillaan säännöllisesti Porvoon merialueen ja Koddervikenin tilaa ja vedenlaatua. Tähän saakka puhdistustulos on ollut hyvä tai erinomainen ja ympäristöluvan mukainen puhdistustulos on saavutettu.