Hoppa till innehåll

Bräddningar vid pumpstationer på grund av regn och smältvatten på 24. – 25.2.

Bräddningar inträffade tidigt på lördag vid Borgå vattens pumpstationer på Alkrog, Mustijoki, Tarkkis, Hindhår, Luktärtsvägen, Kevätlaaksonpuro och Kerko. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å. Borgå vatten har inte ännu närmare information om läckage mängderna.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter och svag is för säkerhets skull undvika att gå på isen i närheten av Tarkis och Kodderviken.

Information om avloppsläckan har skickats till miljövårds- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet. Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.