Hoppa till innehåll

Anskaffning av en tryckavloppspumpstation

Borgå vatten dimensionerar tryckavloppen så att man kan ansluta sig via en skruvpumpstation med skärenhet. Följande pumpstationer kan användas, ifall det inte på någon enskild tryckavloppsledning anmäls annat:

  • SKT, LPS 2000 seriens pumpstationer, försäljning Borgå vatten och VVS-affärer.
  • VeVi, med Flygt skruvpump, återförsäljning i Borgå; Oy Kaj Rosenström Ab

Om du vill använda någon annan pumpstation än de ovannämnda, bör du själv undersöka pumpstationens lämplighet. Verket ger inte skilt godkännande för den pumpstation du valt och tar inget ansvar för pumpen. Du bör anmäla pumpstationens typ och märke till vattenverket. Användning av pumpstationer utan skärenhet är förbjudet. I övrigt tillämpas normala anslutningsvillkor.