Hoppa till innehåll

Förnyelsen av Borgå stads webbplats är på slutrakan

Den omfattande reformen av Borgå stads webbplatser blir klar under våren.

Utöver webbplatsen Borga.fi omfattar webbtjänstehelheten även flera separata webbplatser som publiceras för stadens affärsverk och regionala aktörer.

Först publiceras webbplatserna för Borgå vatten och miljöhälsovård som öppnas i dag den 16 februari. Webbplatserna finns på:

– Webbplatser utvecklas snabbt och måste hela tiden kunna tillgodose både användarnas och upprätthållarnas behov. Vår gamla webbplats var redan över fem år gammal och det tekniska genomförandet var delvis föråldrat, berättar kommunikationschef Aino-Marja Kontio.

– I reformen har särskild uppmärksamhet fästs vid webbplatsernas användbarhet, informationens tillgänglighet, det visuella utseendet samt webbplatsernas skalbarhet för olika enheter, fortsätter kommunikationsplanerare Jessica Backman som ansvarar för utvecklingen av webbtjänsten.

Under mars publiceras Borgå stads huvudwebbplats samt de separata webbplatserna för Visit Porvoo (information for turister), Borgå lokalservice, Borgånejdens musikinstitut och Kungsvägens företagshälsovård. Webbplatserna Businessporvoo.fi och Konstfabriken.fi publiceras senare under våren.