Siirry sisältöön

Kevään myötä useat rakennushankkeet alkavat – muistathan huomioida kaivantoturvallisuuden

Kevään myötä rakentaminen vilkastuu kesää kohti. Haluamme muistuttaa rakentajia kaivantoturvallisuudesta ja kuinka tärkeää on tehdä kaivannot hyvin ja asianmukaisesti, jotta voidaan työskennellä turvallisesti.

Porvoon vesi tekee aina vesi-, jätevesi ja hulevesien tonttijohtojen liitostyöt verkostoon, mutta rakennuttaja itse vastaa koko työmaan työturvallisuudesta sekä kaivuista ja siitä, että kaivannot ovat turvallisia. Vaikka usein on kiire saada katualueen kuopat täytettyä, turvallisuudesta ei pidä tinkiä.

Kaivannoissa on noudatettava Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 7. luvun asettamia reunaehtoja sekä ”Vaara vaanii kaivannossa” – julkaisun ja RIL 263-2014 kaivanto-ohjeen periaatteita.

Mikäli kaivannoissa on puutteita, Porvoon veden ohjeistuksen mukaan kyseinen työ tehdään vasta, kun puutteet on korjattu. Tämä voi taas turhaan pitkittää aikataulua, mikäli asennustyöt joudutaan siirtämään toiseen päivään.

Huonosti tehdyt kaivannot eivät ole arkipäivää Porvoossa ja pääsääntöisesti työmaat ovatkin kunnossa ja asianmukaisesti tehty. Haluamme kuitenkin painottaa, että yksikin huolimattomasti tehty kaivanto voi olla kohtalokas niin Porvoon veden työntekijöille kuin myös muille työmaalla työskenteleville.