Hoppa till innehåll

SLUTARBETEN PÅ GÅNG VID DET NYA VATTENTAGET I FINNBY

För tillfället görs slutarbeten på Borgå vattens nya vattentag i Finnby. En entreprenör bygger en skyddsbyggnad för den tidigare byggda brunnen och ett staket för att avgränsa området.

Då vattentaget och råvattenledningen till Saxby vattenverk blivit färdig kan man pumpa 2000 m3 vatten per dygn för att behandlas vid Saxbyverket och därifrån vidare till dricksvatten för borgåborna. Vattnet från Finnby ger ett tillskott på 20 % till vattenproduktionen i Borgå. På basen av grundvattenundersökningar och provpumpningar är vattenkvaliteten mycket bra och järn- och manganrekommendationerna för hushållsvatten underskrids.

”Det nya vattentaget i Finnby är en del av utvidgningen av Saxbyverket med tillhörande råvattenledningsprojekt, som tryggar vattenförsörjningen för borgåborna till framtiden” konstaterar Borgå vattens verkställande direktör Elina Antila.