Hoppa till innehåll
vatten -

Vattenläcka i Saxby 10.8

Porvoon kaupungin tunnus.

En vattenledning har skadats i Saxby i samband med grävningsarbeten onsdag 10.8 Ledningen är reparerad och vattendistributionen fungerar igen, men till följd av läckan har det förekommit grumlighet på norra områdena. Spolning av nätet är på gång.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetsstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.