Hoppa till innehåll

Vattenförsäljningsstation

Borgå vatten har tagit i bruk en ny vattenförsäljningsstation i Borgå. Vattenförsäljningsstationen är belägen vid korsningen av Tolkisvägen och Hammarsvägen bredvid Borgå vattens avloppspumpstation. Vattenförsäljningsstationen är menad för företag eller storförbrukare. Invånare kan hämta vatten med kanistrar från Borgå vattens vattenpost som finns på adressen Mästarvägen 2, 06150 Borgå. (Borgå vattens kontor, gården)

För att kunna använda vattenförsäljningsstationen bör man först söka ett nyckelkort och en nyckel från vattenverket. Kortet och nyckeln söks via att fylla i blanketten nedan och returnera den till vattenverket. Blanketten kan returneras till Borgå vattens kontor på adressen Mästarvägen 2, 06150 Borgå eller elektroniskt via e-post till adressen vesilaitos@porvoo.fi. Borgå vatten kontaktar kunden då nycklarna kan avhämtas. (cirka 1–5 arbetsdagar från ankommen ansökan)

Vattenförsäljningspunktens prislista (prisen inom parentes innehåller moms.)

För nyckelkortet och nyckel debiteras en pantavgift på 50 € (62 €). Panten returneras ifall kunden returnerar nyckelkortet och nyckeln i användbart skick.

Kubikpriset på vattnet från försäljningspunkten är enligt normaltaxa förhöjd med 50%.

Räknat enligt bruksavgiften 2023 är kubikpriset på vattnet från försäljningspunkten 2,39 €/m3 (2,96 €/m3).

Vattenförsäljningspunktens pris ändras 1.1.2024

Affärsverket Borgå vattens direktion har bestämt 18.9.2023 att höja taxorna med ca. 7%. Höjningen orsakar ändringar i priset på vatten som söks från vattenförsäljningspunkten. Kubikpriset på vattnet från försäljningspunkten är enligt normaltaxa förhöjd med 50%.

Enligt 2024 prislista är vattnets kubikpris på vatten som hämtas från vattenförsäljningspunkten fr.o.m. 1.1.2024:

2,55 €/m3 alv. 0 %

3,16 €/m3 alv. 24 %