Hoppa till innehåll

Vattenförsäljningsstation

Borgå vatten har tagit i bruk en ny vattenförsäljningsstation i Borgå. Vattenförsäljningsstationen är belägen vid korsningen av Tolkisvägen och Hammarsvägen bredvid Borgå vattens avloppspumpstation.

För att kunna använda vattenförsäljningsstationen bör man först söka ett nyckelkort och en nyckel från vattenverket. Kortet och nyckeln söks via att fylla i blanketten nedan och returnera den till vattenverket. Blanketten kan returneras till Borgå vattens kontor på adressen Mästarvägen 2, 06150 Borgå eller elektroniskt via e-post till adressen vesilaitos@porvoo.fi. Borgå vatten kontaktar kunden då nycklarna kan avhämtas. (cirka 1–5 arbetsdagar från ankommen ansökan)

Vattenförsäljningspunktens prislista (prisen inom parentes innehåller moms.)

För nyckelkortet och nyckel debiteras en pantavgift på 50 € (62 €). Panten returneras ifall kunden returnerar nyckelkortet och nyckeln i användbart skick.

Kubikpriset på vattnet från försäljningspunkten är enligt normaltaxa förhöjd med 50%.

Räknat enligt bruksavgiften 2023 är kubikpriset på vattnet från försäljningspunkten 2,39 €/m3 (2,96 €/m3).