Hoppa till innehåll

Vattenläcka vid Kungsvägen – reparationsarbetet påbörjas 30.5

En vattenläcka har uppstått vid Kungsvägen. Reparationsarbetet påbörjas 30.5. kl. 9 och beräknas bli klart under arbetsdagen. Vattenledningen stängs mellan Kortisbackavägen – Lammiskärrsvägen. De fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet på denna sträcka blir utan vatten under arbetet. Kunderna ombeds ta vatten till vara innan arbetet påbörjas. Vattenverket hämtar en vattenkärra till Hindhår mattvättplats varifrån […]

På Emsalö installeras en tryckförhöjningsstation 29.5. – stationen hjälper upprätthålla tillräckligt med vattentryck i fastigheterna belägna på västra Emsalö

Vid Brisingavägen installeras en flyttbar tryckförhöjningsstation som hjälper upprätthålla vattentrycket i hushållsvattennätet på västra områdena i Emsalö. Tryckförhöjningsstationen tas ibruk på onsdagen 29.5. Under sommaren då förbrukningen är som störst har man påträffat att trycket i västra Emsalö kan vara dåligt. År 2021 byggdes anslutningar så en flyttbar tryckförhöjningsstation kan vid behov kopplas och tas […]

Kopplingsarbeten vid Vårbergavägen 20.5. – kan orsaka störningar i vattenkvaliteten på Velkala området

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid korsningen av Vårbergavägen och Buntmakaregatan på måndagen 20.5. mellan kl. 8-15. Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden, främst på Velakala området. Vi ber kunderna för säkerhetsskull ta vatten till vara innan arbetet påbörjas. […]

Sanering av vattentjänstnät på Värdinnans väg fortskrider – orsakar tillfälliga ändringar i trafiken fr.o.m. 15.5.

Borgå vatten sanerar för tillfället vattentjänstnät vid Värdinnans väg. Nu när arbetet framskridit har man påträffat berg som måste brytas bort. Pga. arbetet stängs Värdinnans väg mellan Godsägarvägen – Kuskensväg. Omväg för fordonstrafik går via Godsägarvägen och Kuskens väg. Gång- och cykeltrafiken dirigeras via alternativa rutter via Kuskensväg och Grävens gränd samt via Torparens väg […]

Saneringsarbetet i Velkala orsakar ändringar i trafiken på Vårbergavägen fr.o.m. 29.4.

Vattentjänstsaneringsarbetet framskrider. Korsningen vid Skyttegatan och Vårbergvägen börjar vara klar. Till följande fortsätter saneringsarbetet vid Jägaregatans, Buntmakaregatans samt Gördelmakaregatans korsningar. Samtidigt tas en gammal gjutjärnsvattenledning (150mm) från 1958 ur bruk på Vårbergavägen. På denna ledning har det uppstått flera läckage under åren. För att försnabba arbetet samt att det går så smidigt som möjligt stängs […]

Saneringsarbetet i Velkala orsakar ändringar i trafiken på Vårbergavägen nattetid mellan 18.-19.4.

Velkala saneringsarbete framskrider på Skyttegatan över Vårbergavägen. Under arbetet måste Vårbergavägen stängas för trafik mellan Jägaregatan – Havsvindsvägen. Vägavsnittet stängs 18.4. kl. 22:45 och öppnas senast på morgonnatten 19.4. kl. 4:45. Saneringsarbetet utförs kvälls- / nattetid så inverkningen på trafiken är så liten som möjligt. Efter arbetet övergår man tillbaka till trafikdirigeringen som är i […]

Ledningsarbeten vid Gamla Helsingforsvägen – små ändringar i gång- och cykeltrafiken uppdaterad 12.4.

Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Gamla Helsingforsvägen mellan Gamla Tavastehusvägen – allmänna toaletten. På området byggs ett vattentjänstnät på uppdrag av stadsinfra i Borgå. Små ändringar i gång- och cykeltrafiken enligt trafikdirigeringsplanerna. Arbetet är anknutet till renoveringsarbetet vid Mätäjärvi avstjälpningsplats. Då arbetet framskrider kommer man göra ändringar i nuvarande dirigeringen av gång- och cykeltrafiken samt […]