Hoppa till innehåll

Ändringar i prislistan 2024

Vattentjänstlagen utgår från att vattentjänstverket skall finansiera sin verksamhet med avgiftsintäkter. Driftutgifterna har ökat kraftigt under år 2023. De mest betydande prisändringarna har skett i elpriset och kemikaliekostnaderna. Saneringar och nyinvesteringar av nät och anläggningar bör hållas på en tillräcklig nivå för tryggandet av vattentjänster. Ordinarie investeringar och driftkostnader täcks med avgiftsintäkter. Större sällan återkommande investeringar kan finansieras med låneupptagning för att utjämna förhöjningstrycket på taxan på en längre period. Affärsverket Borgå vattens direktion har bestämt 18.9.2023 att höja taxorna med ca. 7%. På Skärgårdens område höjs bruksavgifterna med 7 % och grundavgifterna med 3,5 %. Anslutningsavgifterna höjs med cirka 13 %.


Den höjda prisnivån orsakar förutom höjningar i taxorna också höjda kostnader för varor och tjänster som erbjuds.


Man strävar till att hålla vattenförsörjningsavgifterna i Borgå på landsomfattande medelnivå. Ändringen orsakar en förhöjd månatlig kostnad på cirka 6 euro för en egnahemshuskund som använder 150m3 vatten per år. På Skärgårdens område är motsvarande siffra cirka 7 euro.
Literpriset på vatten i Borgå är cirka en halv cent efter förhöjningen (innehåller bruksavgift för vatten och avlopp, inte grundavgift)


Man har skickat ett brev till kunderna om taxaändringaran i november.